Countable and uncountable nouns: правила та приклади


Зміст

1. Countable nouns – правила вживання

1.1. Множина countable nouns: як працювати із закінченнями

2. Uncountable nouns – правила вживання


Що в англійській мові можна порахувати, а що ні? Навіть якщо тема countable and uncountable nouns уже пройдена на курсах англійської, освіжи у своїй пам'яті:

  • з якими іменниками можна використовувати артиклі;
  • які закінчення додавати у множині countable nouns;
  • як позначити кількість uncountable nouns.

Countable and uncountable nouns: правила та приклади

 

Countable nouns – правила вживання


Countable nouns – це іменники, які можна to count – порахувати. Можуть використовуватися як в однині, так і в множині. Якщо іменник в однині – перед ним ставиться неозначений артикль a (якщо слово починається на приголосну: a flower) або an (якщо слово починається на голосну: an octopus).
 

Множина countable nouns: як працювати із закінченнями


У більшості випадків аби зробити множину, до обчислювального іменника потрібно додати закінчення -s (a bird – three birds).

Але, як зазвичай і трапляється в англійській мові, є винятки.

Якщо слово закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -x – до закінчення додається -es. Погодься, що слово busss читається важче за busses

Також -es ми додаємо, якщо в однині слово має закінчення -o (tomato – tomatoes). Але деякі слова на -o обмежуються додаванням лише -s. Їх варто запам'ятати і на перших етапах практики перевіряти в словнику (radio – radios, piano – pianos, photo – photos). 

У слів із закінченням -y два варіанти утворення множини залежно від того, яка буква стоїть перед -y. Якщо це приголосна, то закінчення втрачає -y, але набуває -ies. Якщо ж голосна, то просто додаємо -s (berry – berries, toy – toys).

Слова, які закінчуються на -f, -fe, втрачають ці закінчення і натомість отримують -ves (leaf – leaves, wolf – wolves). Але і тут є винятки: roof – roofs, cliff – cliffs, etc. 

Усе йшло непогано, та з'явилися irregular plurals. Вони відрізняються тим, що в множині до таких іменників не додають жодних закінчень, змінюються самі слова – і часом до невпізнання. На щастя, в англійській мові таких іменників не дуже багато: child – children, woman – women, mouse – mice, etc. 

 

Countable and uncountable nouns: правила та приклади - 2

 

Uncountable nouns – правила вживання


Uncountable nouns – це іменники, які не можна полічити, зазвичай вони не мають форми множини.

  1. Їжа: butter, meat, salt, pepper, honey, jam, etc.
  2. Рідини: milk, water, wine, petrol, etc.
  3. Матеріали: gold, iron, wood, paper, etc. 
  4. Абстрактні поняття: love, happiness, patience, etc. 
  5. Інше: hair, money, snow, etc.

Щоб якось позначити кількість uncountable nouns, використовується слово some (some cheese, some eggs). Воно вживається і з countable nouns.

Деякі uncountable nouns можна все-таки рахувати, але за допомогою контейнерів: a piece of pie, a cup of coffee, a carton of milk.