Різноманітність у мові, яка досягається завдяки використанню синонімів, робить спілкування цікавішим і дозволяє вам вільно почуватись у розмові. А оволодіти таким лексичним розмаїттям допомагають курси англійської мови.

Вивчити всі синоніми та різні способи, як можна донести свою думку англійською мовою, – титанічне завдання. Але, звісно, є деякі фрази, які ви повинні знати. Навіть мінімальна кількість синонімів, які вчать на курсах англійської в Києві, дозволяє заглиблюватись у зміст прочитаного або почутого та починати мислити, як представник іншої культури, а не як студент курсів базової англійської мови.

Зміст

1. Вивчаємо більш широке значення слова «believe» на курсах поглибленої англійської мови
2. «In my opinion» – чергова заміна для «think»
3. Тримаємо курс на вивчення тонкощів англійського слова «consider»
4. «Ponder» – слово, яке обов'язково стане в пригоді на курсі англійської мови
5. «Be convinced» як заміна для «think»
6. Замінюємо раціональне «think» емоційним «feel»
7. У яких випадках замість «think» можна використовувати «reckon»
8. Англійське «judge» як синонім до «think»

У цій статті ми запропонуємо для вивчення кілька синонімів до словосполучення «I think» (я думаю). Цю фразу ви можете використовувати для висловлення своєї точки зору або думки про предмет розмови як в особистому спілкуванні, так і під час ділових переговорів. Адже та англійська мова, яка вивчається на курсах, може знадобитися в будь-якій ситуації.

Вивчаємо більш широке значення слова «believe» на курсах поглибленої англійської мови

Напевно ви знаєте, що в англійській мові слово «believe» має значення «вірити», «повірити». Але в широкому значенні воно може нести додаткові смисли: його регулярно використовують для заміни «think». У подібній ситуації слід перекладати як «думаю», «вважаю», «здається», «впевнений», «по-моєму». 
 

Курси англійської мови

На мовних курсах корисно вивчати не тільки численні значення одного слова, але і його синоніми

Як синонім слова «think» це дієслово використовується для висловлення власної точки зору, позиції, способу мислення. Хороші приклади використання подібної фрази з корпоративних курсів англійської мови:

 • I believe it is important to review the insurance policy carefully. – Я вважаю, що важливо уважно ознайомитися зі страховим полісом. 
 • I believe your hotel allows dogs, sir. – Здається, у вашому готелі дозволяють тримати собак.
 • I was led to believe that had you not been restrained, you would have murdered your chef. – Я впевнений, що якби вас не стримали, ви б могли вбити свого шефа.

Щоб краще запам'ятати вислів, повторюйте його не тільки на курсі, але і в спілкуванні з іноземцями. Якщо ви позбавлені такої можливості, придумайте кілька речень і запишіть у блокнот. Або завантажте на телефон спеціальний додаток, у якому можна спілкуватися з носіями інших мов.

«In my opinion» – чергова заміна для «think»

Дослівно цю фразу можна перекласти як «бути при думці». Але якщо ви побачите її в тексті під час заняття на курсі англійської мови, перекладіть як «дотримуватися думки», «я вважаю», «на мою думку». 

Цей вислів є більш формальним, ніж попередній. Із цієї причини «be of the opinion» може використовуватися або для обговорення особистої точки зору, або для повідомлення чужої думки під час ділових переговорів. Для кращого запам'ятовування звернемося до прикладів із мовних курсів:

 • In my opinion the concept should be changed. – Я вважаю, що концепцію потрібно змінювати. 
 • In my opinion you ought to get a Rolodex. – На мою думку, ви повинні завести картотеку.

Обов'язково зверніть увагу, як змінюється дієслово «be» залежно від іменника. Ці знання не менш важливі для успішного закінчення курсу англійської мови та спілкування з іншими людьми іноземною мовою.

Тримаємо курс на вивчення тонкощів англійського слова «consider»

Чергове дієслово, яким можна замінити «think» в англійській мові, – це «consider». Існує кілька варіантів перекладу цього слова, які обов'язково потрібно використовувати на мовних курсах: «вважати», «враховувати», «подумати», «розглянути», «обміркувати».

При цьому акцент робиться на тому, що висловлена ​​точка зору або думка пройшли певний процес осмислення. Вивчіть приклади:

 • I consider it important to plan the work beforehand. – Вважаю важливим заздалегідь спланувати роботу. 
 • Considering your distinction and age, it is surprising that fate has not introduced us before. – З огляду на ваші заслуги та вік, вважаю дивним, що доля не звела нас раніше.
 • I think your suggestion is good, but I must consider first. – Я думаю, твоя пропозиція гарна, але я маю поміркувати.

Уважно вивчіть останнє речення – по суті, в ньому двічі використано слово «think», що видно в перекладі українською. Обов'язково розглядайте аналогічні речення на курсі англійської мови, щоб натренувати навичку використання синонімів.

«Ponder» – слово, яке обов'язково стане в пригоді на курсі англійської мови

Це дієслово можна перекласти як «міркувати» або «зважувати». Це корисний синонім «think», коли ідея висловлюється після ретельного роздуму, який відбувається в процесі прийняття рішень. Емоційний реєстр «ponder» досить формальний. Для кращого розуміння тримайте прості приклади:

 • I have been pondering the possibility of moving to London. – Я обмірковував можливість переїзду до Лондона. 
 • I'm just pondering the implications. – Я просто міркую, який висновок можна зробити з ситуації.
 • He may want to ponder his mistakes instead. – Замість цього він може обміркувати свої помилки.

Врахуйте, що використовуване вами дієслово буде змінюватися відповідно до часу, про який ідеться в реченні. Якщо плутаєтеся в часах, мовні курси англійської вам допоможуть.
 

«Be convinced» як заміна для «think»

У цьому випадку використання фрази «be convinced» підкреслює, що ви дійсно вірите в те, що говориться, і хочете переконати інших погодитися з вами. Перекласти українською мовою її можна як «переконаний», «впевнений». Розглянемо приклади:

 • I am convinced this will solve the school’s problems. – Переконаний, це вирішить проблеми школи. 
 • I am convinced that I've discovered a very important inconsistency. – Я переконаний, що виявив дуже важливу невідповідність.
 • I'd join you if I was convinced your motives were pure. – Я приєднаюся до вас, якщо буду впевнений у чистоті ваших намірів.

Будьте обачні, використовуючи «be convinced». Фразу варто вживати, якщо ви на 100% впевнені у своїй правоті.

Замінюємо раціональне «think» емоційним «feel»

Хоча це дієслово більше відноситься до суб'єктивних відчуттів, його можна використовувати в більш неформальному контексті, де відчуття та почуття також важливі. У подібних випадках слово не слід перекладати як «відчуваю». Враховуйте контекст, в якому «feel» може означати «здається», «думаю», «вважаю».
 

Курси англійської мови

Коли читаєте художню літературу, не намагайтеся робити дослівний переклад – використовуйте синоніми, які відповідають контексту

Прочитайте приклади з курсів англійської мови, і подумайте, як би ви їх переклали, якби не знали другого значення слова «feel»:

 • I felt she was not telling the truth. – Мені здалося, що вона говорила неправду. 
 • He feels that both of you can live very nicely on your salary. – Він вважає, що ви цілком проживете на вашу заробітну плату.
 • You know how I feel about that sort of thing. – Ти знаєш, що я думаю з цього приводу.

Як бачите, дослівний переклад працює далеко не завжди. Тому під час навчання на курсі завжди враховуйте контекст.

У яких випадках замість «think» можна використовувати «reckon»

Це дієслово найчастіше використовується в неформальному контексті. «Reckon» є синонімом до «believe», хоча на курсах англійської мови ви можете його навіть не зустріти. Використовуйте «reckon» після того, як на мить замислились і оцінили можливості. З англійської мови дієслово частіше перекладається як «думаю», «вважаю», «здається», «напевно». Краще зрозуміти значення слова допоможе контекст із наведених нижче речень:

 • I reckon the project could help the community. – Я вважаю, що проєкт може допомогти спільноті. 
 • I reckon something's come over me. – Здається, на мене зійшло осяяння.
 • I reckon she's been carrying on a while. – Напевно, вона вже давно водила мене за ніс.

У випадку зі словом «reckon» тонкощі перекладу можуть залежати від тексту. Якщо це літературний твір, допустимі синоніми «напевно», «здається». Якщо більш офіційне висловлювання – краще перекладати дослівно «я вважаю».

Англійське «judge» як синонім до «think»

У школі або на мовних курсах ви могли зустрічати дієслово «judge» в значенні «судити» або «засуджувати». Але його можна використовувати, висловлюючи думку, засновану на точних фактах. У таких випадках переклад може звучати як «судячи з», «оцінюю». Врахуйте переклад у реченнях із курсів англійської мови:

 • Judging from its materials, the piece is authentic. – Судячи з матеріалів, скажу, що виріб є справжнім. 
 • Let me be the judge of that. – Дозволь мені вирішувати це.

Оцініть самі, наскільки різноманітним може виявитися переклад одного дієслова. Це ще раз доводить, що завжди важливо враховувати контекст, в якому ви будете використовувати фразу або синонім. Тому під час навчання на курсі англійської мови корисно періодично звертатися до словника – це допомагає урізноманітнити усне та письмове спілкування.

Поділися с друзями
Вам можуть сподобатись: