Present Perfect Continuous – усі аспекти вживання та відмінності від Present Perfect


Зміст

1. Present Perfect Continuous – коли вживати?

2. Структура побудови речення

3. Маркери часу Present Perfect Continuous

4. Відмінності між Present Perfect та Present Perfect Continuous 

5. Вправа на закріплення матеріалу 


Present Perfect Continuous – це теперішній доконано-тривалий час, який вказує на тривалість дії, що почалася в минулому і триває досі. В цьому доконано-тривалому часі акцент робиться саме на тривалості дії, хоча важливим є і результат. 

У цій статті ми розберемо правила та приклади використання, структуру побудови речень у Present Perfect Continuous, а також дізнаємось, які існують маркери (покажчики) цього часу в англійській мові. 


Present Perfect Continuous – коли вживати?
 

В англійській мові ми вживаємо Present Perfect Continuous, коли акцентуємо увагу на:

 • тривалості дії;
 • тому, що дія, яка почалася в минулому, триває досі;
 • завершеній дії в недавньому минулому;
 • нашому роздратуванні чи злості через певну тривалу дію в минулому.

 

Список випадків вживання граматичних часів (фото)

 

Пропонуємо детальніше поглянути на приклади застосування Present Perfect Continuous:

1. Акцентуємо увагу на тривалості дії:

 • I have been working as a PR manager for 5 years. – Я працюю піарником протягом 5 років.

 • My dogs have been waiting for me since this morning. – Мої собаки чекали на мене з самого ранку.

 • Our students have been studying French for 4 years and they still can't use this language. – Наші студенти вчили французьку 4 роки і вони досі не можуть її застосовувати.

2. Акцентуємо увагу на тому, що дія, яка почалася в минулому, триває досі:

 • She has been cleaning the house. – Вона прибирає будинок.

 • Jessie has been doing the washing-up all the morning. – Джессі миє посуд цілий ранок.

 • My brother is a great fan of Scorpions, he has been visiting all their concerts. – Мій брат – великий фанат Scorpions, він відвідує всі їхні концерти.

3. Акцентуємо увагу на завершеній дії в недавньому минулому:

 • We have just been finishing the meeting with our marketing department. – Ми щойно завершили нашу зустріч з відділом реклами.

 • Sarah has just been cooking an apple pie for us, c'mon, let's try it! – Сара щойно зготувала для нас яблучний пиріг, гайда, пішли спробуємо його!

 • Don’t enter this room – Jim has been painting the walls in it. – Не заходь в цю кімнату – Джим пофарбував в ній стіни.

4. Висловлюємо роздратування, злість через певну тривалу дію в минулому:

 • We have been waiting for our cocktails for one hour, but the waiter didn't bring anything. – Ми чекали на наші коктейлі годину, але офіціант нічого не приніс.

 • Ben has been talking to her new girlfriend all the time instead of helping us with our biology project. – Бен говорив весь час зі своєю новою дівчиною замість того, щоб допомагати нам з проєктом з біології.

 • Tell me please how long has been your brother taking shower this morning?!! – Скажи мені, будь ласка, як довго твій брат приймав душ цього ранку?!! 


Структура побудови речення
 

У Present Perfect Continuous дуже важливо уважно стежити за порядком дієслів у реченні, бо в цьому часі маємо справу не з одним дієсловом, а з трьома!

 Positive form (стверджувальна форма) 

I, you, we, they + have been + Ving

He, she, it + has been + Ving

 Negative form (заперечна форма) 

I, you, we, they + haven't been + Ving

He, she, it + hasn’t been + Ving

 Question form (питальна форма) 

Have + I, you, we, they + been + Ving?

Has + he, she, it + been + Ving?

 

Давайте поглянемо на приклади ствердження, заперечення та питання нижче.

1. Ствердження:

 • I’ve been playing the guitar for 10 years. – Я граю на гітарі протягом 10 років.

 • Our team lead has been explaining some new rules to us all the morning. – Наш тімлід розповідав нам нові правила цілий ранок.

 • Matt has been walking in the forest since his mum came home. – Метт гуляє в лісі відтоді, як мама повернулась додому.

2. Заперечення:

 • She hasn’t been driving to NY recently. – Останнім часом вона не їздить до Нью-Йорка.

 • Your friends haven’t been preparing this cake all night, that’s a very easy recipe. – Твої друзі не робили цей торт всю ніч, це дуже легкий рецепт.

 • I haven’t been practicing English for a long time, that’s why it’s a little hard for me to host the meeting right now. – Я довгий час не практикувала англійську, тому зараз для мене трохи важко вести зустріч.

3. Запитання:

 • How long have you been living here? – Як довго ти тут живеш?

 • Has your son been studying in this school since 2017? – Твій син вчиться в цій школі з 2017 року?

 • Have your colleagues been revising the main aspects of our presentation before we start? – Твої колеги повторили основні аспекти нашої презентації перш ніж ми почнемо?


Маркери часу в Present Perfect Continuous
 

 1. For – протягом
 2. Since – з моменту як, відтоді як
 3. All the morning/ day/ evening/ night/ weekend, etc. – весь ранок/ день/ вечір/ ніч/ вікенд тощо
 4. Recently, lately – останнім часом

Як і в кожному часі англійської мови, в Present Perfect Continuous існують свої маркери, що вказують на те, який саме час потрібен у реченні. Варто звернути увагу, що багато з цих маркерів можна застосовувати і в Present Perfect, і в Present Perfect Continuous, тому потрібно орієнтуватися за контекстом. Поглянемо нижче на деякі приклади вживання маркерів часу в Present Perfect Continuous:

1. For – протягом

 • I’m sure that all of you have been learning English for all your life. – Я впевнена, що кожен із вас вчить англійську протягом усього життя.

 • I’ve been studying in Yappi Corporate school for 3 months. – Я вчуся в школі Yappi Corporate протягом 3 місяців.

2. Since – з, відтоді як

 • Sandra has been playing piano since she was a child. – Сандра грає на піаніно з дитинства.

 • My parents and I have been living in Kyiv since 2002. – Ми з батьками живемо в Києві з 2002 року.

3. All the morning/ day/ evening/ night/ weekend, etc. – весь ранок/ день/ вечір/ ніч/ вікенд тощо

 • My mum has been cooking all the morning. – Моя мама готує весь ранок.

 • What have you been doing all the night? I’m pretty sure that you weren’t at home yesterday. – Що ти робила всю ніч? Я абсолютно впевнений, що ти не була вчора вдома.

4. Recently, lately – останнім часом

 • My friends and I have been travelling a lot recently. – Мої друзі та я останнім часом дуже багато подорожуємо.

 • Due to her work Mary has been feeling really tired and exhausted lately, I don’t know what to tell her. – Через свою роботу Мері останнім часом почувається дуже втомленою та виснаженою, я не знаю, що їй сказати.


Відмінності між Present Perfect та Present Perfect Continuous 
 

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Акцентування на результаті дії:

I have learnt 30 new words today. – Я сьогодні вивчив 30 нових слів.

Акцентування на тривалості дії:

I have been learning 30 new words all the morning. – Я вчив 30 нових слів протягом всього ранку.

Акцентування на кількості повторів події:

Peter has asked me to go with him on the date for 5 times, I’m really fed up. – Пітер запрошував мене на побачення 5 разів, я справді втомилась від нього.

Дія, що почалася в минулому і триває досі:

Peter has always been asking me to go with him, I’m really fed up. – Пітер завжди запрошує мене на побачення, я справді втомилась від нього.

Дії, що щойно завершилися в минулому:

She has just finished her essay. – Вона щойно завершила своє есе.

Завершена дія в недавньому минулому:

She has been writing her essay all the morning. – Вона писала есе цілий ранок (але ми знаємо, що есе вже написане, є результат).

Результат від коротких подій в минулому:

Take a look! She has cut her arm and she’s crying. – Поглянь! Вона порізала руку і плаче.

Висловлення роздратування, злості через певну тривалу дію в минулому:

We have been waiting them for 2 hours, all in all we stood up and went away. – Ми їх чекали дві години, врешті-решт ми встали і пішли геть.

 

У цій таблиці можна побачити найбільш поширені відмінності між часами Present Perfect та Present Perfect Continuous, а також порівняти їх на наочних прикладах речень.

 

Англійська для компаній (банер)


Вправа на закріплення матеріалу та відмінності між Present Perfect і Present Perfect Continuous 
 

Зараз пропонуємо вам перевірити, як ви засвоїли прочитане, та зробити маленьку вправу за правилами, які ми розібрали в цій статті. Розкрийте дужки в реченнях, але зауважте, що в цій вправі варто ставити дієслова і в Present Perfect, і в Present Perfect Continuous.

 1. It's been sunny lately, so we (play) outside every day.
 2. She (make) three albums so far. 
 3. You (practice) for three hours. It's time for a break.
 4. Where were you? I (wait) for thirty minutes!
 5. How many times (you, see) this movie?
 6. My world is an empty place like I (wander) the desert for a thousand days.