Present Perfect (теперішній доконаний час) – правила вживання, приклади, маркери часу


Зміст

1. Present Perfect – правила вживання 

2. Теперішній доконаний час – приклади ствердження, заперечення та запитання

2.1. Ствердження

2.2. Заперечення

2.3. Запитання

2.4. WH-question

3. Маркери Present Perfect

4. Порівняльна таблиця правил Present Perfect та інших часів

5. Вправа на закріплення


Present Perfect – теперішній доконаний час в англійській мові, що вживається для опису тих подій, що сталися в минулому, але мають відображення в теперішньому часі. 

У цій статті ми розберемо правила Present Perfect, приклади його використання, поглянемо на часто вживані речення, маркери часу, а також порівняльну таблицю часів в англійській мові. 


Present Perfect – правила вживання часу
 

У цьому часі дія має місце в минулому, але її результат можна спостерігати зараз. Тут варто звертати увагу саме на результат дії, а не на час її виконання. Тому ви не побачите в реченні, побудованому в Present Perfect, таких словосполучень і слів як last weekend, yesterday тощо. За правилами теперішнього доконаного часу, важливо те, що дія взагалі відбулась – і ми маємо певні наслідки. Розглянемо пару прикладів Present Perfect:

 • I have already done all my homework for today, may I be free? Tom is waiting for me. – Я вже зробив все своє домашнє завдання, я можу бути вільний? Том чекає на мене.

 • We know for sure, Kate has never been to Paris before. – Ми знаємо напевне, що Кейт ніколи не була раніше в Парижі.

Зверніть увагу, що в цих реченнях важлива лише дія та наочний результат від неї, який можна побачити (відчути) – тобто важливо те, що домашнє завдання вже зроблено і те, що Кейт ніколи не була в Парижі раніше. Часові відмітки не є суттєвими.

 

Нові курси англійської для вашої компанії (банер)

 

Але також нам потрібно чітко усвідомити, коли саме вживати цей час. Є декілька варіантів, коли в реченні потрібно використати Present Perfect. Розберемо ці правила Present Perfect детально:

1. Завершена дія в минулому з наголосом на результаті в теперішньому. У такому випадку акцент робиться на результаті закінченої дії. Іншими словами, коли його можна побачити чи відчути. Поглянемо на приклади Present Perfect:

 • Sarah has just cooked breakfast, come on, let’s go! – Сара щойно приготувала сніданок, давай, пішли! 

 • Mary has just found a small kitten in the garden! Of course, she will bring it home. – Мері щойно знайшла мале кошеня в саду. Звісно, вона принесе його додому.

 • I have known Nathalie for 5 years, we have been really good friends for this time. – Я знаю Наталі 5 років, весь цей час ми з нею дуже добрі друзі.

2. Особистий досвід – коли ми самі на собі щось спробували, відчули, переконалися. Важливо підкреслити, що це наш досвід і ми його прожили без вказівки на той час, коли відбулася подія. Приклади Present Perfect допоможуть зрозуміти контекст вживання:

 • I have been to Italy 3 times, that’s the most beautiful and stunning country I’ve ever been. – Я був в Італії тричі, це найбільш красива та приголомшлива країна з усіх, де я був.

 • Kylie has worked in this company for 10 years as a team lead manager and she is the best one. – Кайлі працює в цій компанії вже 10 років як тімлід-менеджер, і вона найкраща.

 • My mother has never worked with children, it’s quite difficult for her, because she has always worked with adults. – Моя мама ніколи не працювала з дітьми, це дуже важко для неї, бо вона завжди працювала з дорослими.

3. Незавершена дія в теперішньому часі. За правилами, Present Perfect використовується в разі, коли ми описуємо дію, яка почалася в минулому й ще не закінчилася, але результат очевидний. Давайте подивимось на приклади Present Perfect:

 • My sister has written 100 pages of her new book about vampires. – Моя сестра написала 100 сторінок своєї нової книги про вампірів. 

 • My family and I have lived in Ukraine for 20 years. – Я та моя родина живемо в Україні протягом 20 років.

 • They have played violin and piano since 2006. They have practiced a lot. – Вони грають на скрипці та фортепіано з 2006 року. Вони багато практикуються.

4. Результат від короткочасних минулих подій:

 • Sandy has been to the supermarket and she has bought a lot of unnecessary staff. – Сенді була в магазині і купила багато непотрібних речей.

 • My son has washed our cat and he was totally wet after it. – Син помив нашого кота і був повністю мокрий після цього.

 • Children have played with the toys and one of toys has been broken after the game. – Діти гралися іграшками й одна з них зламалась після гри.


Present Perfect – приклади ствердження, заперечення та запитання
 

Present Perfect – правило побудови ствердження

I

have

Ved/3

You, we, they

have

He, she, it

has

Present Perfect – правило побудови заперечення

I

have not (haven’t)

Ved/3

You, we, they

have not (haven’t)

He, she, it

has not (hasn’t)

Present Perfect – правило побудови запитання

Have

I

Ved/3?

Have

you, we, they

Has

he, she, it

 

Пропонуємо розібрати речення в Present Perfect і правила побудови ствердження, заперечення та запитання більш детально.


Ствердження
 

Позитивна форма, тобто ствердження, за правилами Present Perfect, утворюється з використанням допоміжних дієслів have або has та Past Participle, тобто третьої форми основного дієслова. Подивимось на приклади таких речень:

 • At least I can say that I’ve tried. – Я хоча б можу сказати, що спробував.

 • Kate has forgotten to type these letters one more time, our boss is very angry. – Кейт знову забула надрукувати ці листи, наш бос дуже злий.

 • Jill has just started watching the movie. – Джил щойно почала дивитися фільм. 


Заперечення
 

За правилами Present Perfect, допоміжне дієслово have або has із заперечною часткою not стоїть у реченні після підмета, а далі йде основне дієслово в третій формі, тобто в Past Participle:

 • Unfortunately, we haven’t bought a lot of vegetables, the supermarket was closed. – На жаль, ми не купили багато овочів, супермаркет був зачинений.

 • I’m absolutely sure that Max hasn’t loved her at all. – Я абсолютно впевнена, що Макс її взагалі не кохав.

 • My parents haven’t had a big house, that’s why they’ve decided to build the one. – У моїх батьків не було великого будинку, тому вони вирішили побудувати його.

 

Правила побудови ствердження, заперечення та запитання (фото)


Запитання
 

На перше місце виходить допоміжне дієслово have або has, після якого зберігається звичайний порядок слів: підмет, присудок і залишок речення. Варто бути дуже уважними і не ставити на перше місце основне дієслово, там має знаходитися лише допоміжне:

 • Have you ever been abroad? – Ти колись був за кордоном?

 • Has she already written all the essays? – Чи вона вже написала всі есе?

 • Has Jimmy washed the dishes after dinner? – Джиммі помив посуд після вечері?


WH-question
 

Зверніть увагу, що в такому виді питального речення ми маємо два питальних слова. Для того, аби утворити уточнююче запитання, за правилами Present Perfect, потрібно поставити наперед питальне слово (what, where, why тощо), а далі продовжити речення, як в звичайному запитанні. Погляньмо нижче на приклади WH-questions у Present Perfect:

 • Where have they bought this delicious cake? – Де вони купили цей смачний торт?

 • What has Mary just said? – Що Мері щойно сказала? 

 • How many times has your family been to Egypt? – Скільки разів твоя родина була в Єгипті? 


Маркери Present Perfect
 

 1. Already – вже
 2. Yet – ще, вже
 3. Since – з того часу як
 4. Ever – колись
 5. Never – ніколи
 6. Recently – щойно
 7. Just – тільки-но
 8. Once – одного разу

Маркери Present Perfect вказують на те, що в реченні варто вжити саме цей час. Вони є словами-покажчиками, що дозволяють не сплутати часи при побудові речення. Але варто обов’язково звернути увагу, що деякі з маркерів Present Perfect можна також застосовувати в інших граматичних часах. Розглянемо приклади речень в Present Perfect із маркерами:

 • Chris has already bought the cake, you don’t need to go to the supermarket. – Кріс вже купив торт, тобі не потрібно йти в супермаркет.

 • He hasn’t finished his breakfast yet, don’t disturb him. – Він ще не поснідав, не турбуй його.

 • Mary has lived on her own since the last year. – Мері живе сама з минулого року.

 • Have you ever tasted vanilla ice-cream? – Ти колись коштував ванільне морозиво?

 • I have never been to Netherlands before, but needless to say that’s the most beautiful country I’ve ever been to. – Я ніколи не була в Нідерландах раніше, але немає потреби казати, що це найкрасивіша країна з усіх, які я бачила.

 • She has gone away recently, I don’t know what happened. – Вона щойно пішла, я не знаю, що трапилось.

 • Mum has just finished doing the ironing, don’t you want to help her with the rest of the house work? – Мама щойно закінчила прасувати, ти не хочеш допомогти їй з рештою хатньої роботи?

 • Once Jenny has forgotten about very important meeting and our company has lost a big client. – Одного разу Дженні забула про одну важливу зустріч, і наша компанія втратила великого клієнта.


Порівняльна таблиця правил Present Perfect та інших часів
 

Відмінності в правилах Present Perfect та інших часів англійської мови, які можна легко сплутати в реченні, подані в таблиці нижче: 

Приклади Present Perfect

Приклади Present Perfect Continuous

Незавершена дія в теперішньому часі з акцентом на результаті

Дія, що почалася в минулому і триває досі

Lucy has worked in our company for 7 years and has become the head of the sales department. – Люсі працює в нашій компанії 7 років і стала керівником відділу продажів.

Lucy has been working in our company for 7 years. – Люсі працює в нашій компанії 7 років.

Особистий досвід

При наявності запитання «How long?» («Як довго?»)

My friends have been to France for 3 times. – Мої друзі тричі були у Франції.

How long has he been painting this door? – Як довго він фарбує ці двері?

Завершена дія в минулому з наголосом на результаті в теперішньому

Тривала завершена нещодавно дія з результатом у теперішньому часі

I have graduated from the university. – Я закінчив університет.

Mary had been preparing for the concert for the whole month. – Мері готувалась до концерту протягом усього місяця.

Результат від короткочасних минулих подій

Роздратування через тривалу дію в минулому

John has washed the dishes after the dinner and has broken down my cup! – Джон мив посуд після вечері й розбив мою чашку.

John has been washing the dishes after the dinner all the evening! – Джон мив посуд після вечері цілий вечір!

 

А тепер на прикладах подивимось на різницю між правилами Present Perfect та Past Perfect:

Приклади Present Perfect

Приклади Past Perfect

Незавершена дія в теперішньому часі з акцентом на результаті

Дія, що відбулась до іншої дії в минулому часі

My friends have been married for 5 years. – Мої друзі одружені 5 років.

When Chris came to the office, Dan had already been there. – Коли Кріс приїхав до офісу, Ден вже був там.

Особистий досвід

Певний видимий результат з минулого часу

Julia has been to Beyonce’s concert in Miami. – Джулія була на концерті Бейонсе в Майамі.

We were really upset and angry because we hadn’t passed our final exam. – Ми були дуже засмучені та злі, бо ми не склали наш фінальний іспит.

Завершена дія в минулому з наголосом на теперішньому результаті

3 conditional

They have cooked very delicious apple pie for the party. – Вони приготували дуже смачний яблучний пиріг на вечірку.

If my sister had known about the salary before, she would have never applied for this position. – Якби сестра знала про зарплату раніше, вона б ніколи не подавалась на цю позицію.

 

Вправа на закріплення
 

Напевно у вас ще залишились запитання щодо застосування правил Present Perfect, тому пропонуємо вам попрактикуватися й виконати вправу на закріплення матеріалу. Відкрийте дужки, використовуючи вивчені правила Present Perfect. А якщо ви хочете побачити правильну відповідь, клікніть на речення, яке вас цікавить:

She ___ (just finish) doing her English homework.

has just finished

It seems to me that this café ___ (not open) since last Monday, perhaps something ___ (happen).

hasn’t been opened; has happened

___ (she ever visit) Paris or any other city in France?

Has she ever visited

We ___ (feel) very tired and upset lately, especially when we have a lot of work to do.

have felt

Without any doubt I ___ (never see) you before today.

have never seen

___ (you ever be) to LA with your boyfriend?

Have you ever been

Our English final exam ___ (already start), where is Max?

has already started

Sam and Zoe ___ (travel) for the last year a lot and needless to say that they ___ (see) a big number of beautiful natural wonders.

have travelled; have seen

We ___ (know) Tom since the childhood.

have known

Jane ___ (buy) a new car yet. She has no money.

hasn’t bought