Phrasal Verbs – вчимо фразові дієслова в англійській мові


Зміст

1. Що таке phrasal verbs?

2. Типи фразових дієслів

3. Список фразових дієслів, які найчастіше використовуються в щоденних розмовах

4. Як це все запам’ятати? Поради щодо легкого засвоєння phrasal verbs


Ненависні багатьом, улюблені для інших, phrasal verbs (фразові дієслова) нікого не залишають байдужими. Це пояснюється тим, що вони мають дуже специфічні значення та умови використання. Тому невелика зміна або неправильне вживання прийменника в таких конструкціях може повністю змінити значення речення.

 

Phrasal Verbs – вчимо фразові дієслова в англійській мові - 1

 

Що таке phrasal verbs?


Phrasal verbs – це словесні конструкції, що складаються з двох частин (дієслово + прислівник та/або прийменник), які служать для визначення певних дій або станів. Завдяки цьому від одного і того ж дієслова, наприклад, burn (горіти), можна створити дуже різні фразеологічні дієслова:

 • burn out – to feel fatigue, frustration, or apathy resulting from prolonged stress, overwork, or intense activity – вигоріти (емоційно);
 • burn down – to burn something to the ground, to destroy something with fire – спалити вщент;
 • burn up – slang for fast driving (this car will burn up the road) – їхати на великій швидкості, гнати;
 • burn someone up – to make somebody angry or very irritated – викликати гнів.

Бачимо, що зміна прийменника суттєво впливає на контекст використання фразового дієслова.

Крім того, завдяки їх широкому використанню серед носіїв англійської мови, фразові дієслова є важливими для тих, хто вивчає мову. Найбільше phrasal verbs вживаються в неформальному контексті.

 

Phrasal Verbs – вчимо фразові дієслова в англійській мові - 2

Phrasal verbs поширені в розмовній англійській, а також у піснях і художній літературі
 

Типи фразових дієслів


Розрізняють чотири типи таких виразів. Розглянемо на прикладах кожен із типів phrasal verbs із перекладом.

 1. Transitive Phrasal Verb – перехідне фразове дієслово

Фразове дієслово, яке зазвичай потребує наявність додатка в реченні, називається перехідним.

 • Meghan looks after her restaurant all day long. – Меган доглядає за своїм рестораном цілий день.
 • The project managers called off the meeting without discussing the main issues. – Керівники проєкту скасували зустріч без обговорення головних питань.
 1. Intransitive Phrasal Verb – неперехідне фразове дієслово

У випадку з intransitive phrasal verbs ми можемо сказати, що вони не потребують додатка в реченні, щоб воно звучало повноцінно. Неперехідні фразові дієслова показують, що без додатка речення може мати повний сенс.

 • When will you get up in the morning? – Коли ти встанеш вранці?
 • The vehicle just broke down. – Транспортний засіб просто зламався.
 1. Separable Phrasal Verbs – подільні фразові дієслова

У такому типі phrasal verbs дієслова та прийменники можна розділяти іншими словами, та їх можна вживати й разом.

 • You can switch off the lights. – Ти можеш вимкнути світло.
 • You can switch the lights off. – Ти можеш вимкнути світло.
 1. Non-separable Phrasal Verbs – неподільні фразові дієслова

А от такі конструкції вже не можна розривати, non-separable phrasal verbs завжди вживаються в реченні разом.

 • She always looks after her children. – Вона завжди дбає про своїх дітей.

 

Phrasal Verbs – вчимо фразові дієслова в англійській мові - 3

Щоб правильно вживати phrasal verbs, дізнайся, до якого типу вони належать
 

Фразові дієслова з двома частинами також неподільні, тобто їх не можна розділяти іншими словами. Прямий додаток, навіть якщо це займенник, завжди стоїть після фразового дієслова з двома частинами.

Ось деякі з найбільш часто використовуваних фразових дієслів з двома частинами в англійській мові:

PHRASAL VERB

ЗНАЧЕННЯ

ПРИКЛАД

come down with

to become sick

He came down with a flu yesterday. – Він захворів на грип учора.

come up with

to develop or think of a plan or an idea

They need to come up with a new strategy for this client. – Їм потрібно розробити нову стратегію для цього клієнта.

get around to

to do something that you have intended to do for a long time

I intended to tidy the flat at the weekend, but I didn't get around to it. – Я мав намір поприбирати в квартирі на вихідних, але так і не зробив цього.

get away with

to avoid or escape punishment

Have you seen How to Get Away with Murder? – Ти дивився «Як уникнути покарання за вбивство»?

get along with

to have a good relationship with

He used to never get along with her classmates. – Раніше він ніколи не ладнав з її однокласниками.

get down to

to begin or start

Since it's already 7pm, let's get down to cooking dinner. – Оскільки вже сьома вечора, давай починати готувати вечерю.

get out of

to avoid responsibility

She always gets out of any troubles. – Вона завжди виходить сухою з води за будь-яких неприємностей.

keep up with

to move or progress at the same rate as something or someone else

It's difficult to keep up with current trends. – Важко встигнути за сучасними тенденціями.

let go of

to release or free

It's time to let go of negative thoughts. – Час відпустити негативні думки.

look forward to

to wait for something with excitement

She is looking forward to watching a new Batman movie. – Вона з нетерпінням чекає перегляду нового «Бетмена».

look up to

to admire or idolize someone

She looked up to her brother when she was younger. – Вона рівнялася на свого брата, коли була молодшою.

make up for

to compensate for

They will make up for being late next time. – Наступного разу вони компенсують своє запізнення.

put up with

to tolerate something difficult or annoying

They can’t put up with your pessimistic attitude. – Вони не можуть змиритися з вашим песимістичним настроєм.

stand up for

to defend

She always stands up for her little sister. – Вона завжди заступається за свою молодшу сестру.

 

Список фразових дієслів, які найчастіше використовуються в щоденних розмовах


У цій таблиці ти знайдеш 40 основних фразових дієслів в англійській, які можна використати майже в будь-якій розмові чи контексті:

#

PHRASAL VERB

ЗНАЧЕННЯ

ПРИКЛАД

1

Break down

to stop working or not be successful

My television broke down. – Мій телевізор зламався.

2

Bring up

to talk about something;

to care for a child until it is an adult

He brought up other matters in our conversation. – Він підняв інші питання в нашій розмові.

An aunt brought him up. – Тітонька виховала його.

3

Back down

to admit you were wrong or to stop supporting a position

She never backs down. – Вона ніколи не відступає від свого.

4

Blow up

to become suddenly very angry

He may blow up when he finds out how much I spent. – Він може вибухнути гнівом, коли дізнається, скільки я витратив.

5

Bump into

to meet someone you know when you have not planned to meet them

I bumped into my uncle in the park. – Я зіткнувся зі своїм дядьком у парку.

6

Call off

to decide that a planned event will not happen

We should call the meeting off. – Нам варто скасувати зустріч.

7

Come across

to find something by chance

He was cleaning his car and came across his keys. – Він мив свою машину і натрапив на ключі.

8

Clean out

*clean out someone

to remove dirt from something or make something neat;

to take or steal all the money or goods of someone

They are cleaning out their room. – Вони прибирають у своїй кімнаті.

The burglars cleaned out the shop. – Грабіжники обчистили магазин.

9

Carry on

to continue doing something, or to cause something to continue

Stop it! You can’t carry on that speech! – Зупиніться! Ви не можете продовжувати цю промову!

10

Drop out

to not do something that you were going to do, or to stop doing something before you have completely finished

I am thinking about dropping out of college. – Я думаю про те, щоб кинути коледж.

11

Drop by

to visit

I will drop by your job tomorrow. – Я заскочу до тебе на роботу завтра.

12

Find out

to learn or discover

You may find out how it works. – Ви можете з’ясувати, як це працює.

13

Get back

to return to a place after you have been somewhere else

Give me a call when you get back. – Зателефонуй мені, коли повернешся.

14

Give away

to donate or give something for free

Can you give me away your sneakers? – Чи можете ви віддати/подарувати мені свої кросівки?

15

Get over

to overcome or recover

My grandfather just got over coronavirus. – Мій дідусь щойно перехворів на коронавірус.

16

Get along with

to have a good relationship with

I get along with my mother in law. – Я добре ладнаю зі своєю свекрухою.

17

Grow up

to change from being a child to being an adult

I didn't imagine how your son has grown up! – Я й не уявляла, як виріс твій син!

18

Give up

to stop doing something before you have finished it, usually because it is too difficult

The wrestler gave up at the last minute. – Борець здався в останню хвилину.

19

Go out

to leave a room or building, especially in order to do something for entertainment

Do you want to go out for a drink after work? – Хочеш піти випити після роботи?

20

Go on

to continue

She has to go on if she wants to be first. – Вона має продовжувати, якщо хоче бути першою.

21

Go off

if a light or a machine goes off, it stops working

The lights went off in several villages because of the storm. – Через негоду в кількох селах зникло світло.

22

Hurry up

to move or do things more quickly than normal or to make someone do this

Hurry up, mom! The airplane is about to leave. – Мамо, поквапся! Літак зараз відлетить.

23

Look back

to think about something that happened in the past

It wasn't such a bad experience when I look back on it. – Озираючись на це, я думаю, що це був не такий вже й поганий досвід.

24

Make up

to invent something, such as an excuse or a story, often in order to deceive

My son made that up to avoid his punishment. – Мій син вигадав це, щоб уникнути покарання.

25

Mess up

to spoil or damage something, or to do something wrong or badly

What? Your words kind of messed me up. – Що? Твої слова мене трохи заплутали.

26

Set up

to arrange or organize

Will you help me set up the party for this weekend? – Ти допоможеш мені організувати вечірку цих вихідних?

27

Sit down

to move your body so that the lower part of it is resting on a seat or on the ground

I will sit down in the first row at the concert. – Я сяду в першому ряду на концерті.

28

Show up

to arrive or turn up for an appointment or gathering

My brother never showed up at my party. – Мій брат так і не з’явився на моїй вечірці.

29

Pass out

to become unconscious for a short time, for example when ill, badly hurt, or drunk

I was hit on the head and passed out. – Мене вдарили по голові, і я втратив свідомість.

30

Pick up

to collect, or to go and get, someone or something

My mom picked me up after school. – Мама забрала мене після школи.

31

Piss off

to annoy someone

That TV show always pisses me off. – Те телешоу завжди мене дратує.

32

Point out

to make a person notice someone or something, sometimes by holding up one of your fingers towards him, her, or it

The victim pointed out the criminal. – Потерпілий вказав на злочинця.

33

Put off

to decide or arrange to delay an event or activity until a later time or date

They decided to put the wedding off until his brother had returned from Brazil. – Вони вирішили відкласти весілля, поки його брат не повернеться з Бразилії.

34

Put on

to wear or add something

Will you put on the shirt that I gave you? – Ти надягнеш сорочку, що я тобі подарувала?

35

Run into

to meet someone you know when you are not expecting to

Graham ran into someone he used to know at school the other day. – Днями Ґрем зіткнувся зі знайомим у школі.

36

Take off

to remove something, especially clothes

Take off your hat. – Зніми свій капелюх.

37

Take up

to start doing a particular job or activity

He's taken up the position of supervisor. – Він обійняв посаду керівника.

38

Turn up

to arrive or appear somewhere, usually unexpectedly or in a way that was not planned

Do you think many people will turn up? – Як думаєш, багато людей прийде?

39

Work out

to exercise in order to improve the strength or appearance of your body

Huw works out in the gym two or three times a week. – Х’ю займається в тренажерному залі двічі або тричі на тиждень.

40

Watch out

used to warn someone of danger or an accident that seems likely to happen

You better watch out your little sister. – Ти краще бережи/наглядай за своєю сестричкою.

 

Як це все запам’ятати? Поради щодо легкого засвоєння phrasal verbs


Вважається, що в англійській мові є понад 10 тисяч фразових дієслів, тому заучувати їх – безперечно, не найкращий варіант. Але є деякі прийоми, які допоможуть тобі краще ідентифікувати, розуміти та використовувати phrasal verbs.

 1. Вправи на асоціації. Оскільки phrasal verbs дуже багато, деякі з них мають однакове значення, тому ефективним трюком є ​​визначити синоніми. Наприклад, phrasal verbs «argue down» і «bargain down» мають однакове значення – «торгуватися».

 2. Використовуй наші навчальні картки з фразовими дієсловами в Quizlet або створи свої. Ти можеш зробити флеш-картки з фразовими дієсловами, які тобі потрібно запам’ятати, навести приклади використання та доповнити зображеннями, щоб допомогти собі візуально зрозуміти їх значення.

 

Phrasal Verbs – вчимо фразові дієслова в англійській мові - 4

Користуйся застосунками та безкоштовними навчальними платформами, аби запам’ятати найпопулярніші phrasal verbs
 

 1. Завантажуй застосунки. Скористайся можливостями, які дають сучасні технології, та завантажуй програми, що спеціалізуються на фразових дієсловах. Тобі допоможуть English Phrasal Verbs або Phrasal Verbs Quizz.

 2. Знайди пісні, у яких використовуються phrasal verbs, і вчи їх, слухаючи музику. Фразові дієслова настільки поширені в англійській мові, що є просто незліченна кількість пісень із ними. Можливо, ти пам’ятаєш класику The Beatles, у якій вживається phrasal verb «don’t let me down».

  *A hint: в Apple Music є пошук за словами з пісні, тож можна вводити одразу потрібне phrasal verb, яке ти хочеш запам’ятати.

 3. Пиши оповідання з фразовими дієсловами або навіть приказки чи жарти. Ідеальний спосіб вивчення полягає в тому, щоб створювати й використовувати для запам’ятовування свої приклади. Це можуть бути історії з власного життя або щось абсурдне та смішне – чим більш дивакувате, тим більше шансів це запам’ятати. А перевагою цього способу є те, що phrasal verbs стануть для тебе «друзями», що вписуються саме у твої пригоди або фантазії.