Усе про multi-word verbs в англійській мові


Зміст

1. Чим звичайні дієслова відрізняються від multi-word verbs?

1.1. Multi-word verbs: prepositional verbs

1.2. Multi-word verbs: phrasal verbs

1.2.1. Transitive and intransitive phrasal verbs

1.3. Multi-word verbs: phrasal-prepositional verbs

2. Multi-word verbs: формальна чи неформальна мова?Чим звичайні дієслова відрізняються від multi-word verbs?


Між англійською та українською мовами є багато відмінностей у вимові, лексиці та граматиці. Особливістю української мови є те, що вона характеризується великою кількістю суфіксів та префіксів, що дозволяють утворювати нові лексичні одиниці. Наприклад, від слова «ходити» в такий спосіб можна утворити похідні слова «виходити», «відходити», «входити», «заходити», «переходити», «підходити», «сходити». А якою ж буде відповідь англійської мови в цьому морфологічному батлі? Тут вона продемонструє так звані фразові дієслова, як входять до групи multi-word verbs. У цій статті розглянемо, які типи багатослівних дієслів існують і які особливості їх вживання. 

Отож, multi-word verbs включають: 

 • prepositional verbs (прийменникові дієслова); 
 • phrasal verbs (фразові дієслова); 
 • phrasal-prepositional verbs (фразово-прийменникові дієслова). 

Зазвичай вони складаються з двох, а інколи – з трьох слів. Якщо prepositional verbs не викликають труднощів із перекладом, то фразові дієслова можуть вводити в оману. Їх особливість у тому, що вони можуть мати багато значень, а зміна частки або прийменника може суттєво змінити значення в контексті. Саме тому викладачі рекомендують вивчати такі слова групами та в контексті, а не методом сухого заучування.

 

Усе про multi-word verbs в англійській мові

 

Для прикладу розглянемо кілька цікавих multi-word verbs, утворених від простих дієслів put (класти), let (дозволяти), pass (передавати), які тобі точно відомі.

 • You shouldn’t have to put up with this nonsense. – Ти не маєш миритися з цією нісенітницею. 

 • Don’t let me down. – Не підведи мене.

 • It was so stuffy inside that she passed out. – Усередині було так душно, що вона знепритомніла.

Інколи важко сказати, скільки значень має конкретне фразове дієслово, і запам'ятати всі можливі переклади. Адже окрім того, що саме дієслово може мати різні значення, його поєднання з частками та прийменниками утворює безліч нових фраз. Яскравим прикладом можуть бути такі дієслова як get і set.

 • The film is about a government investigator determined to get at the truth when his friend disappears. – Фільм розповідає про державного слідчого, який має намір докопатися до правди, коли його друг зникає.

 • I'll get you back for this. – Я тобі помщуся за це. 

 • This situation is getting me down. – Ця ситуація мене пригнічує.

 • Get in the car. – Сідай у машину.

 • Let’s get down to work. – Приступаємо до роботи.

 • We’ve finally got over the problem. – Нарешті ми подолали проблему.

 • Cars pulled into the side of the road to let the ambulance get by. – Машини зупинялися на узбіччях, щоб дати проїхати кареті швидкої допомоги.

Як бачимо, значення простого дієслова і цього ж дієслова з прийменником значно відрізняються. Тому потрібно обов'язково ознайомитись із цілим речення або ситуацією, щоб зробити правильний переклад виразу. 
 

Multi-word verbs: prepositional verbs


Prepositional verbs або прийменникові дієслова складаються з дієслова і прийменника, який приєднує іменник, що виконує функцію додатка. При перекладі на українську тут немає особливих проблем, часто тут прийменники перекладаються буквально. Розглянемо приклади таких multi-word verbs.

agree with

погоджуватися з

I agree with you.

apologise for

вибачатися за

He apologised for being late.

believe in

вірити в

She doesn’t believe in herself.

deal with

мати справу з, вирішувати

I have to deal with this problem immediately.

insist on

наполягати на

I insist on consulting a lawyer.

look after

доглядати за

I’m currently looking after my niece.

pay for

платити за

How much did you pay for your phone?

 

Проте в англійській мові є деякі дієслова, які вживаються взагалі без прийменника чи частки, але українскою ми перекладемо їх саме з прийменником. 

 • Do TV programs influence children's behaviour? – Телепрограми впливають на поведінку дітей?

 • The economy has entered a period of recession. – Економіка увійшла в період рецесії.

А може бути і навпаки:

 • I love listening to music. – Я люблю слухати музику.
   

Multi-word verbs: phrasal verbs


Phrasal verbs або фразові дієслова складаються з головного дієслова і частки, яка змінює його значення. 

 • Children grow up very quickly. – Діти ростуть дуже швидко.

 • We woke up early in the morning. – Ми прокинулися рано вранці.

 • Why are you bringing that argument up now? – Чому ви наводите цей аргумент зараз?

 • I’ve decided to call off the meeting. – Я вирішив скасувати зустріч.

На прикладі дієслова come розглянемо, як частка може змінювати його значення.

come across

здаватися, справляти враження

He comes across as a confident person.

come down

знизитися

House prices have come down recently.

come in

зайти

Do you want to come in for a cup of tea?

come out

вийти

Would you like to come out for a drink sometime?

come up

підійти

A beggar came up to me and asked for money.

 

Варто звернути увагу, що одне й те є саме фразове дієслово може мати різний переклад. Наприклад, дієслово come up може вживатися у таких контекстах:

 • A lot of people came up to her and started asking questions. – Багато людей підійшли до неї та почали ставити запитання.

 • If the subject of payment comes up, try to change the subject. – Якщо зайде питання про оплату, спробуйте змінити тему.

 • A position has come up in the HR department. – З'явилася вакансія у відділі кадрів.

 • The sun has come up. – Сонце зійшло. 

Або дієслово take off:

 • The prices took off last month. – Ціни злетіли минулого місяця.

 • The plane took off at 5:15. – Літак злетів о 5:15.

 • I came in and took off my coat. – Я зайшов і зняв пальто.

Чи, до прикладу, дієслово go off:

 • I used to enjoy tennis, but I’ve gone off it a bit now. – Раніше я любив теніс, але зараз трохи відійшов від нього.

 • The lights went off in several villages because of the storm. – Через негоду в кількох селах зникло світло.

 • The bomb went off at midday. – Бомба спрацювала опівдні.

 • That meat looks like it's gone off. – Здається, м’ясо зіпсувалося. 

 • She really went off on Richard as soon as he got home. – Вона дійсно накинулася на Річарда, щойно він повернувся додому.
   

Transitive and intransitive phrasal verbs


Фразові дієслова в свою чергу поділяються на перехідні (transitive) та неперехідні (intransitive).

Перехідні дієслова приймають додаток, який може ставитися між дієсловом і часткою або після частки. 

 • We had put off the meeting for a week (put off – фразове дієслово, the meeting – додаток).

 • I gave up smoking three years ago (gave up – фразове дієслово, smoking – додаток).

 • He turned down the offer (turned down – фразове дієслово, the offer – додаток).

Також перехідні дієслова можна поділити ще на одну умовну підкатегорію. Залежно від того, чи можна поставити додаток між дієсловом і часткою, фразове дієслово може бути separable або inseparable. У наведеному нижче порівнянні дієслово turn off – separable або розділене:

 • Please turn off the air conditioning.
 • Please turn the air conditioning off.

Цікаво, що додаток, функцію якого виконує займенник, може бути лише між дієсловом та часткою. Наприклад:

✓ Throw away these toys.
✓ Throw these toys away.
✓ Throw them away.
Х Throw away them.

 

Усе про multi-word verbs в англійській мові - 2

 

Неперехідні фразові дієслова вживаються без додатка. Ось кілька прикладів з перекладом таких multi-word verbs.

 • The computer broke down. – Комп'ютер зламався.

 • The company has closed down. – Компанія закрилася.

 • Suddenly, I passed out. – Раптом я знепритомнів.

 • Can you speak up, please? – Будь ласка, ви можете говорити голосніше?

 • I’m going back next month. – Я повертаюся наступного місяця.

Деякі фразова дієслова можуть бути одночасно і перехідними, і неперехідними. Наприклад, фразове дієслово look up у першому прикладі неперехідне і не вимагає додатка, а в другому реченні воно перехідне, після нього має йти додаток і його значення відрізняється.

 1. Don’t look up! – Не дивись нагору!
 2. I’ve always looked up to my uncle! – Я завжди захоплювався своїм дядьком!
   

Multi-word verbs: phrasal-prepositional verbs


Фразово-прийменникові дієслова складаються з головного дієслова, частки та прийменника. Розглянемо такий приклад. 

 • We’ve run out of petrol. – У нас закінчилось пальне. 

У цьому речення run – головне дієслово, out – частка, яка утворює нове значення дієслова, of – прийменник, який приєднує додаток. 

І ще кілька прикладів найпоширеніших multi-word verbs із перекладом.

come up with

вигадувати

He’s come up with an interesting idea. – У нього з'явилася цікава ідея.

cut down on

зменшити

I’m trying to cut down on sugar. – Я намагаюся зменшити споживання цукру.

get down to

приступати

Let’s get down to work. –  Приступимо до роботи..

grow out of

вирости з

Kids grow out of shoes within three or six months. – У мене гарні стосунки з колегами.

get on with 

ладнати

I get on well with my colleagues. – Діти виростають із взуття протягом трьох-шести місяців.

look down on

зверхньо ставитись до

She looks down on others. – Вона дивиться зверхньо на інших.

look up to

поважати, захоплюватися

I’ve always looked up to my father. – Я завжди захоплювався своїм батьком.

look forward to

очікувати

I’m looking forward to your answer. – Я чекаю на вашу відповідь.

put up with

миритися з

I will never put up with this kind of behaviour. – Я ніколи не змирюся з такою поведінкою.

talk out of

відмовити (вмовити чогось не робити)

In the end, I talked them out of leaving. – Зрештою я відмовив їх піти.

 

Не завжди дієслово, за яким іде прийменник, є фразово-прийменниковим. У наведеному нижче прикладалі wake up – це просто фразове дієслово, прийменник at вживається для позначення часу, а прийменник about перекладається як «приблизно».

 • I usually wake up at about 9 o’clock. – Я зазвичай прокидаюся приблизно о 9 годині.

 • I grew up in a small town. – Я виріс у маленькому місті.
   

Multi-word verbs: формальна чи неформальна мова? 


Найпоширеніший запит у вивченні англійської – це оволодіння саме розмовною мовою. І тому на курсах оминути тему multi-word verbs не вдасться, адже вони дуже поширені саме у неформальному спілкуванні. Якщо ж ти готуєшся до іспиту, пишеш наукову роботу чи офіційний лист потенційному працедавцю, то краще перевірити регістр того чи іншого фразового дієслова.

 1. More informal for ‘do it’:
  – Can I ask you a question?
  – Yeah, sure. Fire away!
  – Чи можу я поставити питання?
  – Так, звичайно. Давай!

 2. More informal for ‘invite’:
  You should ask her out sometime. – Ти повинен запросити її якось.

 3. More informal for ‘interrupting’:
  He kept on butting in with silly comments. – Він продовжував встрявати зі своїми дурними коментарями.

 4. More informal for ‘spend time’:
  Do you want to hang out at my place? – Ти хочеш потусити / зависнути у мене?

 5. More informal for ‘criticise’:
  Why did you have to put me down in front of everybody like that? – Тобі дійсно треба було так принижувати мене перед усіма?

 6. More informal for ‘talk non-stop’:
  He’s always harping on about how much money he earns. – Він постійно наголошує на тому, скільки грошей заробляє.

 7. More informal for ‘makes me’:
  Every time I think about it, it sets me off laughing. – Кожного разу, коли я думаю про це, у мене починається сміх.