Публічний виступ: «I Have a Dream» – Мартін Лютер Кінг

Борець із расовою нерівністю через ненасильницький опір, який отримав Нобелівську премію миру, М.Л. Кінг виголосив промову, яку американське співтовариство ораторського мистецтва назвало найкращою в ХХ столітті. Подача та структура походить на проповідь. Мова сповнена відсилок до Біблії, Декларації незалежності та Конституції США, а головне – Американської мрії.   

«I Have a Dream» by Martin Luther King, Jr. in Washington D.C. in 1963

 

 

Vocabulary:
 

 • beacon light – попереджувальний світловий сигнал
 • crippled – покалічений, травмований, кульгавий
 • languish |ˈlaŋɡwɪʃ| – в'янути, чахнути, слабшати, втрачати сили
 • in exile in his own land – у вигнанні на своїй батьківщині
 • pursuit of happiness – пошук щастя
 • upon demand – на вимогу
 • hallowed spot – священне місце
  (hallowed be thy name – бібл. – нехай святиться ім'я твоє)
 • solid rock of brotherhood – міцна скеля братства
 • urgency of the moment – терміновість/гострота моменту
 • whirlwinds of revolt – вихори повстання
 • inextricably |ɪnɪkˈstrɪkəbli| – нерозривно, заплутано
 • rob – грабувати
 • oasis |oʊˈeɪsɪs| of freedom and justice – оазис свободи та справедливості
 • rough |rʌf| – важкопрохідний, важкий
 • hamlet – селище, село
 • this is no time to do smth – немає часу щось робити
 • militancy |ˈmɪlɪt(ə)nsi| – войовничість
 • destiny |ˈdɛstɪni| – доля
 • inextricably |ɪnɪkˈstrɪkəbli| – нерозривно


Grammar:
 

 • Let smb do smth – дозволяти комусь щось робити (без частки «to»)

Let us not wallow in the valley of despair – Не загрузнемо в долині відчаю

 • Modal Verb

Can – могти, мати здатність, вміти

Past: could
Present: can
Future: will be able to (do something)

 1. will be able to sit down together – зможуть сісти разом
 2. with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope – з цією вірою ми зможемо висікти зі скелі відчаю камінь надії
 3. will be able to join hands – зможуть взятися за руки
 4. we will be able to work together – ми зможемо працювати разом

 

Публічний виступ: «I Have a Dream» – Мартін Лютер Кінг

 

 • Gerund (неособова форма дієслова з рисами й іменника, і дієслова)

Instead of honoring this sacred obligation – Замість вихваляння цього священного обов'язку

Дієслово + ing = Gerund

Часто перекладається іменником на -ня, -ство: to honor – honoring = вихваляти – вихваляння. Gerund застосовується без артикля та множини.

Позиція в реченні:

 1. підмет: climbing out of poverty by your own efforts – підйом із бідності своїми силами (Дж. Роулінг);
 2. після прийменника: instead of honoring – замість шанування;
 3. після дієслів (після одних дієслів – тільки Gerund, після інших – Gerund / Infinitive, після третіх – тільки Infinitive): I cannot remember telling my parents that I was studying Classics // I stopped pretending to myself (Дж. Роулінг).

Заперечення: «not» ставимо перед Gerund: No littering! – Не смітити!

 • I Conditional (умовне речення I типу) – описує реальну подію в майбутньому

If (until / in case / unless) Present, Future

 1. The whirlwinds |ˈwəːlwɪnd| of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges – Вихор повстання буде продовжувати стрясати основи нашої нації до світлого дня появи справедливості
 2. When this happens, and when we allow freedom ring, […] we will be able to speed up that day… – Коли настане цей день, коли ми дозволимо свободі зазвучати [...], ми зможемо наблизити цей день
 • Modal Verb

If America is to be (має стати) a great nation, this must become true − також умовне речення, але тут розберемо модальну конструкцію «to be to». Вона має значення:

 1. запланована дія, домовленість
 2. наказ, обов'язок / інструкція
 3. чому судилося статися

Форми є в минулому й теперішньому часах:

 1. Past (was / were to):
  Yesterday, I was to wake up earlier – Вчора я мала прокинутися раніше
  He was to choose another variant – Він повинен був вибрати інший варіант
  I was eager to change everything but it was not to happen – Я хотів усе змінити, але цьому не судилося статися
   
 2. Past Simple Passive:
  The books were to be translated into English – Книги повинні були перекласти англійською
   
 3. NB! Використання Perfect (was / were to have + дієслово в III формі / -ed) підкреслює заплановану дію, яку не виконали:
  She was to have answered but time was up – Вона повинна була відповідати, але час вийшов (Вона не відповіла)
  We were to have found them but got lost – Ми повинні були знайти їх, але заблукали
   
 4. Present (am / is / are to):
  She is to answer this question – Вона повинна відповідати на це запитання (Ми домовилися, що відповідає вона)
  You are not to make noise! – Тобі заборонено галасувати!
  Who is to answer? – Хто повинен відповідати?
   
 5. Present Simple Passive:
  Questions are to be written down – Потрібно (Варто) записати запитання
   
 6. Future – модальна конструкція «to be to» не має форми в майбутньому, тому для передачі цього ж значення використовується «will have to»:
  We will have to ask him tomorrow – Ми повинні запитати його завтра


Stylistics:
 

Метафора

 • a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity – самотній острів бідності посеред величезного океану матеріального багатства
 • stand on the warm threshold which leads into the palace of justice – стояти на теплому порозі, що веде до палацу справедливості


Notes:
 

 • the Declaration of Independence − Декларація незалежності (1776 р.)
 • promissory note − боргове зобов'язання 
Вам можуть сподобатись
Опра Вінфрі: «The key to life is to develop an internal moral, emotional GPS»
Читати
Джоан Роулінг та її Harvard Commencement Speech
Читати
Вчимося разом – корпоративне навчання англійської мови
Читати
Промова: «You've got to find what you love» – Стів Джобс
Читати