Авторка найбільш продаваної серії книг в історії щиро ділиться спогадами про важкий початок кар'єри: Джоан Роулінг пройшла шлях від життя на соціальну допомогу до статусу мультимільйонерки. Також письменниця розповідає про користь помилок і уяви. Про неї і послухаємо.

J.K. Rowling's Harvard Commencement Speech in 2008

Commencement |kəˈmɛnsm(ə)nt| Speech − напутня мова

Промова видана ілюстрованою книгою «Very Good Lives: The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination».
 

Vocabulary:

 • win-win situation − виграшна ситуація для обох сторін ≠ no-win situation 
 • take deep breaths – зробити глибокий вдих
 • cast my mind back to – подумки повернемося до
 • turn out – виявляється
 • giddy – запаморочливий
 • influence you – вплинути на вас BUT! have an influence on
 • wrecked |ræk| my mind and heart – зруйнував мій розум і серце
 • come up with – вигадати
 • benefits of failure – користь помилки
 • extol |ɪkˈstəʊl| the crucial importance of imagination − вихваляти, звеличувати
 • personal quirk – особиста примха
 • ditch – пускати під укіс
 • poverty entails fear – бідність спричиняє страх
 • far too little time – дуже мало часу
 • peer – рівня, одноліток
 • on behalf of smb − виступати від імені, в інтересах, за кого-небудь

Pronunciation:

 • Greek mythology |mɪˈθɒlədʒi| – Давньогрецька міфологія
 • exquisite |ˈɛkskwɪzɪt| courtesy |ˈkəːtɪsi| – вишукана чемність
 • subsequently |ˈsʌbsɪkwəntli| – згодом

Conjunction (сполучник):

Якщо емфатична конструкція not only … but (also) на початку речення, то після першої частини стоїть дієслово, а потім підмет – інверсія (зворотний порядок слів, коли допоміжне / модальне / основне дієслово стоїть перед підметом): Not only has Harvard given me an extraordinary honour, but the weeks of fear and nausea.

 • honour |ˈɒnə| – честь
 • nausea |ˈnɔːsɪə| – відраза, нудота

Якщо допоміжного дієслова немає (тут це have), то використовуємо do: Not only did he come, but he also helped.

Щоб уникнути зворотного порядку слів, не починайте речення (clause) з цієї конструкції: He not only came, but he also helped.

Джоан Роулінг та її Harvard Commencement Speech

Grammar:

 • One

  One замінює іменник, щоб не повторювати його. Якщо іменник стоїть у множині – ones:

  That period of my life was a dark one − Той період мого життя був темним

  One might use such an ability − Хтось може використовувати таке вміння (тут one означає someone – хтось)

 

 • Modal Verbs

  I ought to say to you
  − повинна сказати вам

  NB! He / She / It ought to – форма не змінюється

  ought to – висловлює рекомендацію з відтінком обов'язку – вам би слід було = should

  Past: ought to have said
  Future: ought to say

Notes:

 • mental agoraphobia |ˌaɡ(ə)rəˈfəʊbɪə| − боязнь простору
 • Death Eaters − пожирачі смерті (із книг Дж. Роулінг)
Поділися с друзями