Future Perfect – приклади, правила, маркери часу та вправи на закріплення майбутнього доконаного часу


Зміст

1. Future Perfect – приклади та правила побудови

1.1. Future Perfect – приклади побудови ствердження

1.2. Future Perfect – приклади побудови заперечення

1.3. Приклади побудови запитання

2. Маркери Future Perfect

3. Відмінності від інших часів

4. Future Perfect – вправи на закріплення


В цій статті ми детально розберемо приклади Future Perfect, правила побудови цього часу, вивчимо часові маркери, поглянемо на спільне та відмінне між майбутнім доконаним та іншими майбутніми часами в англійській мові, а також виконаємо пару вправ на закріплення пройденого матеріалу.


Future Perfect – приклади та правила побудови
 

Future Perfect – майбутній доконаний час, який вживається для опису певної дії, що завершиться до певного моменту в майбутньому. Тобто результат від дії в майбутньому має статися обов’язково до конкретної позначки в часі.

Поглянемо на приклад Future Perfect:

Kate will have finished the article by the end of the week. – Кейт завершить статтю до кінця тижня.

Бачимо, що є певна позначка часу – by the end of the week (до кінця тижня), до якої Кейт має встигнути написати статтю. Ця дія має завершитися до певного моменту в майбутньому, тож саме тут варто застосувати майбутній доконаний час. 

 

Як правильно будувати речення в англійській (фото)

 

У таблиці пропонуємо вам розглянути правила побудови Future Perfect у стверджувальній, заперечній і питальній формах речення. Зверніть увагу, що дуже важливо стежити за порядком дієслів у реченні при побудові, бо в цьому часі маємо справу не з одним дієсловом, як у звичайному Future Simple, а з трьома!

Future Perfect – правило побудови ствердження

Subject (підмет)

will

have + V3/ed

Future Perfect – правило побудови заперечення

Subject (підмет)

will not (won’t)

have + V3/ed

Future Perfect – правило побудови запитання

Will

subject (підмет)

have + V3/ed?

 

Пропонуємо вам також поглянути на приклади побудови Future Perfect (ствердження, заперечення та питання) нижче.


Future Perfect – приклади побудови ствердження 
 

 • John will have studied in Germany by the end of this semester and then he will move to Ireland. – Джон провчиться до кінця цього семестру в Німеччині і потім переїде до Ірландії.

 • We will have worked in this company by the end of 2024. – Ми будемо працювати в цій компанії до кінця 2024 року.


Future Perfect – приклади побудови заперечення
 

 • She won't have finished the presentation before 12 o'clock, we will definitely miss our lunch. – Вона не завершить презентацію до 12 години, ми точно пропустимо ланч.

 • Leo won’t have canceled the meeting with our Australian partners by the 5 p.m. – Лео не скасує нашу зустріч з австралійськими партнерами до 5 вечора.


Приклади побудови запитання
 

 • Will you have come up with some ideas for our new project by the time our team lead come back? – У тебе з’являться якісь ідеї щодо нового проєкту до того часу, як наш тімлід повернеться?

 • Will our marketing department have solved this problem by the end of the week? – Чи вирішить наш маркетинговий відділ цю проблему до кінця цього тижня?


Маркери Future Perfect
 

 1. By then – до того часу як
 2. Before – перед тим як
 3. By the time – до того часу як
 4. By 6 a.m. (7 p.m., etc.) – до 6 ранку (7 вечора тощо)
 5. By Friday (Monday, Sunday, etc.) – до п’ятниці (понеділка, неділі тощо)
 6. By the weekend – до вихідних
 7. By next month (week, year, century, etc.) – до наступного місяця (тижня, року, століття тощо)

Маркери Future Perfect вказують на те, що варто вжити саме цей час у реченні. Вони є певними словами-покажчиками, що дозволяють не сплутати часи при побудові речення. Хоча варто обов’язково звернути увагу, що деякі з цих маркерів Future Perfect можна застосовувати не лише в цьому часі, але й в інших, до прикладу, by the time / by then можуть бути присутніми в часі Present Perfect Continuous.

Розглянемо приклади Future Perfect з маркерами часу більш детально:

 • By then she will have married for 4 times. – До того часу вона буде заміжня 4 рази.

 • George will have completed the task which you have given to him before Kate get back to the office. – Джордж завершить завдання, яке ти йому дав, поки Кейт повернеться в офіс.

 • By the time you come up with any idea, I will have finished my essay without any doubt. – До того часу як тобі прийде в голова якась ідея, я вже точно закінчу своє есе.

 • By the 6 a.m. next morning we will have worked in the garden for 1 day. – До 6 ранку наступного дня ми будемо працювати в саду протягом доби.

 • By next Sunday Lily will have come home anyway. – До наступної неділі Лілі повернеться додому в будь-якому разі.

 • By the weekend my folks will have eaten all of my favorite chocolate biscuits. – До вихідних мої родичі з’їдять усе моє улюблене шоколадне печиво. 

 • By the next year I will have graduated from the university and I will have received my master's degree in management. – До наступного року я завершу навчання в університеті й отримаю свій диплом магістра з менеджменту.


Відмінності від інших часів
 

Future Simple

Future Perfect

Акцентування на дії, що відбудеться в майбутньому, як на певному факті

Акцентування на завершенні дії в майбутньому до певного моменту

I will clean the house tomorrow. – Я прибиратиму будинок завтра.

Helen will finish our project next week. – Хелен завершить наш проєкт наступного тижня.

I will have cleaned the house till tomorrow. – Я приберу будинок до завтра.

Helen will have finished our project till the next week. – Хелен завершить наш проєкт до наступного тижня.

Future Continuous

Future Perfect

Акцентування на тривалості дії в майбутньому

– || –

Mary will be having an English lesson from 5 p.m. till 7 p.m. tomorrow. – Завтра в Мері буде урок англійської з 5 до 7 вечора.

Needless to say, that she will be writing emails for 2 hours. – Вона, безперечно, писатиме імейли протягом 2 годин.

Mary will have finished an English lesson tomorrow till the 7 p.m. – Завтра в Мері урок англійської закінчиться до 7 вечора.

Needless to say, that she will have written emails by the end of the day. – Вона, безперечно, напише імейли до кінця дня.

Future Perfect Continuous

Future Perfect

Акцентування на тривалості дії в майбутньому та її завершенні до певного моменту

– || –

I'm absolutely sure that we will have been backing an apple pie for 3 hours by the evening. – Я абсолютно впевнена, що ми будемо пекти яблучний пиріг вже протягом 3 годин до вечора.

By the next summer Mrs Davis will have been teaching English literature for 10 years. – До наступного літа місіс Девіс буде викладати англійську літературу протягом 10 років.

I'm absolutely sure that we will have backed an apple pie by the evening. – Я абсолютно впевнена, що до вечора ми спечемо яблучний пиріг.

Mrs Davis will have teached English literature by the next summer. – Місіс Девіс буде викладати англійську літературу до наступного літа.

 

Часто студентам важко зрозуміти, який саме час потрібно поставити в конкретному реченні. Воно й не дивно, в рідній мові маємо лише один майбутній час, а в англійській – цілих чотири. Переглядайте порівняльну таблицю вище, щоб зрозуміти різницю між всіма майбутніми часами англійської мови, а особливо зверніть увагу на приклади Future Perfect.

 

Англійська для вашої компанії (банер)


Future Perfect – вправи на закріплення
 

Впевнені, що лише прочитавши цю статтю, ви матимете кілька запитань щодо вживання майбутнього доконаного часу. Тому пропонуємо вам одразу виконати вправи на закріплення матеріалу.

Перед вами дві вправи: Future Perfect варто поставити абсолютно в усіх реченнях лише в першій вправі, натомість у другій потрібно бути уважними, бо там можуть бути присутні різні майбутні часи. А щоб побачити правильну відповідь, просто натисніть на речення, що вас цікавить.

Task 1

I'm absolutely sure that she ___ (graduate) from the university by the time I get married.

Will have graduated

My uncle ___ (speak) fluently Spanish by next May.

Will have spoken

By then we ___ (go) so far away from this city.

Will have gone

Despite the fact that I am currently learning French, by next month I ___ (receive) my C1.2 level of English.

Will have received

By the next winter our mentor Helen ___ (work) as a teacher in our school for 6 years!

Will have worked

I ___ (find) a new job by the end of this week without any doubt.

Will have found

Chris ___ (cook) my favorite apple pie by the time I come back home from the office.

Will have cooked

My children ___ (finish) their English lesson tomorrow till 9 p.m.

Will have finished

 

Task 2

He ___ (clean) his room tomorrow evening, it's quite dirty.

Future Simple – will clean

If I’m not mistaken Dan and Jenny ___ (date) by the next summer for 2 years.

Future Perfect Continuous – will have been dating

My dog ___ (sleep) by the time I come back home, it is really tired today.

Future Perfect – will have slept

I'm absolutely sure that Sam ___ (cook) a soup for 2 hours tomorrow evening.

Future Continuous – will be cooking