Future Simple: коли і як використовується майбутній простий час в англійській мові


Зміст 

1. Що таке Future Simple та коли його вживати?

2. Future Simple Tense: таблиця та приклади використання

2.1. Маркери часу

3. Active and Passive Voice в майбутньому часі: що це і в чому різниця?


Час, який студенти курсів іноземної вивчають одним із перших, – це простий (неозначений) майбутній час або Future Simple. Розберемося, що ж у нього простого та як назавжди запам'ятати Future Simple Tense. 
 

Що таке Future Simple та коли його вживати?


Здавалося б, вже дуже легко: Future Simple – це майбутній простий час, тож і використовувати ми його повинні в майбутньому. Це дійсно правда, але надалі ми будемо вивчати такі часи як Future Continuous, Future Perfect та Future Perfect Continuous і нам вкрай важливо знати, чим вони всі відрізняються. Тож перейдемо до правил.

 1. Future Simple для майбутніх дій у невизначений час

Future Simple в англійській мові ми використовуємо для опису загальних подій, які відбудуться в майбутньому. Розглянемо декілька прикладів:

 • I will go to the store tomorrow. – Завтра я піду в магазин.
 • She will graduate from college next year. – Вона закінчить коледж наступного року. 

Тут усе зрозуміло, тому побігли далі. 

 1. Спонтанні рішення щодо майбутнього

«Знаєте, я щойно дізнався, що завтра ми підемо на зустріч із клієнтами», – для перекладу таких речень ми 100% будемо використовувати Future Simple. 

Маємо коротке відео із поясненням цього правила, щоб точно його запам’ятати: 
 


Іще більше більше прикладів використання майбутнього часу в спонтанних ситуаціях: 

 • Oh no, I forgot my umbrella! I'll go buy one from the store. – О ні, я забув свою парасольку! Піду куплю іншу в магазині.
 • The phone is ringing. I'll answer it. – Телефон дзвонить. Я відповім.
 • I'm feeling hungry. I'll make some sandwiches. – Я голодний. Зроблю собі бутерброди. 

У кожному прикладі майбутній час вказує на спонтанне рішення, засноване на раптовій зміні обставин у теперішньому часі. Тобто якщо ти щойно вирішив(ла) щось зробити – Future Simple стане тобі в пригоді.

 1. Припущення та прогнози на майбутнє

За допомогою цього часу ми можемо зробити припущення щодо погоди, людини або будь-якого іншого явища чи істоти. Для вираження здогадки потрібно використовувати Future Simple. Подивимося на типові приклади у цьому правилі:

 • It will rain later today. – Сьогодні пізніше буде дощ.
 • I think they will win the game. – Я думаю, що вони виграють гру.
 • She will probably arrive late. – Вона, ймовірно, прийде пізно.

Для висловлення припущення щодо майбутнього часу в англійській мові часто використовуються такі конструкції:

Конструкція 

Приклад

Переклад

I think…

I think she won’t come to the party tomorrow

Я думаю, вона не прийде завтра на вечірку

probably

He will probably attend our meeting

Він, напевно, буде присутній на нашій зустрічі

perhaps

We'll perhaps meet for lunch next week if our schedules align

Можливо, ми зустрінемося на обід наступного тижня, якщо наші розклади будуть збігатися

 

Так само бувають ситуації, на які ми не можемо вплинути, й саме для них ми використовуємо майбутній час в англійській мові для висловлення прогнозів:

 • It will be sunny tomorrow. – Завтра буде сонячно.
  (Ми побачили прогноз погоди з 99-відсотковою вірогідністю сонця, у цьому випадку ми використовуємо майбутній простий час) 

 • The price of oil will rise in the next quarter. – У наступному кварталі нафта подорожчає.
  (Ознайомившись із попередніми покажчиками, можемо зробити такий прогноз)

 • He will get high marks in exams, he is always diligent in his studies. – Він отримає високі оцінки на іспитах, він завжди старанний у навчанні.
  (Ми знаємо, що ця людина дуже старанна, тому логічно, що її результати будуть високими)

 

Роздуми студента при вивченні часів

 

 1. Сподівання, обіцянки та надії у майбутньому часі

Майбутній час в англійській мові також може використовуватися для висловлення сподівання, надії або обіцянки будь-кому. Вони виражаються за допомогою таких конструкцій: 

Конструкція 

Приклад

Переклад

I believe

I believe she will pass the exam

Я вірю, що вона складе іспит

I expect

I expect they will arrive on time for the meeting

Сподіваюся, вони прибудуть на зустріч вчасно

I promise

I promise I will do my best to complete the project by the deadline

Я обіцяю, що докладу всіх зусиль, щоб завершити проєкт до встановленого терміну

I’m afraid

I'm afraid it will rain tomorrow, so we should bring umbrellas

Я боюся, що завтра буде дощ, тому ми повинні взяти з собою парасольки

 

 1. Conditional 1 у майбутньому часі

Conditional 1 або First Conditional – це перший тип умовних речень, який ми використовуємо для позначення можливих подій у майбутньому, які можуть статися за певної умови. 

Структура Conditional 1: If + Present Simple, Future Simple

 

Важливо пам’ятати, що у частині речення з if (if-clause) ми НЕ можемо використати Future Simple, навіть якщо йдеться про майбутній час. 

 • If the weather is good, we will go to the park tomorrow. – Якщо буде гарна погода, завтра підемо в парк.

Трохи більше про це правило ти можеш дізнатися у відео: 
 

 

Future Simple Tense: таблиця та приклади використання


Як і інші часи, Future Simple має свою структуру в стверджувальному, заперечному та питальному реченнях. Давай розглянемо кожне з них.

Future Simple – таблиця:

Речення 

Структура 

Приклад 

Стверджувальне речення

I/ You/ We/ They/ He/ She/ It + will + V (verb – дієслово)

She will buy a new car next month

Вона купить машину наступного місяця

Заперечне речення

I/ You/ We/ They/ He/ She/ It + will not (won’t) + V 

It won’t rain later today

Пізніше сьогодні дощу не буде

Питальне речення

Will + I/ You/ We/ They/ He/ She/ It + V

Will they buy a house next year?

Вони куплять будинок наступного року?

 

Найголовніше, що потрібно запам’ятати про Future Simple, – це використання допоміжного дієслова will. У сучасній англійській мові ми вживаємо лише will, але так було не завжди. 

Shall (shall not або shan’t – заперечна форма) – це застаріла форма will, раніше вони були рівнозначними. Зараз це слово майже вийшло з ужитку, але все одно інколи його можна зустріти в книжках або фільмах. 

Найпоширеніший варіант використання shall зараз зберігся у запитаннях про дозвіл або думку співрозмовника: Shall we close this window? 
 

Маркери часу


Вже було зазначено, що Future Simple перекладається українською мовою як майбутній неозначений час. Отже, Future Simple Tense вказує приблизний та неточний час дії, наприклад:

 • tomorrow – завтра;
 • the day after tomorrow – післязавтра;
 • next week/ month/ year/ century – наступного тижня/ місяця/ року/ століття;
 • in a week/ a month/ a year/ – через тиждень/ місяць/ рік;
 • in 2100 – у 2100 році.

Ці слова допоможуть тобі зорієнтуватись, що в реченні варто використати простий майбутній час.

 

Корпоративна англійська (банер)

 

Active and Passive Voice в майбутньому часі: що це і в чому різниця?


Future Simple має активну та пасивну форми. Це різні способи використання майбутнього часу, які залежать від того, хто виконує дію.

Future Simple Active або активний стан майбутнього часу в англійській мові потрібен, коли суб’єкт виконує дію. Ці правила ми вже вивчили в минулому розділі. 

Future Simple Passive або пасивний стан майбутнього часу в англійській мові використовується для позначення дії, яка відбувається над об’єктом. 

Structure of Future Simple Passive: (об’єкт) + will be + past participle (дієслово у третій формі)

 

Таблиця Future Simple – Passive and Active:

Active 

Passive

They will build a new house

Вони побудують новий будинок

A new house will be built (by them)

Новий дім буде побудований (ними)

We will plant the trees in the park

Ми будемо садити дерева у парку

The trees will be planted in the park (by us)

Дерева в парку будуть висаджені

He will deliver the package tomorrow

Він надішле пакунок завтра

The package will be delivered by him tomorrow

Пакунок буде надісланий завтра