Modals of obligation: must, should, have to – обов’язки та поради в англійській мові


Зміст

1. Що таке модальні дієслова: особливості їх використання

2. Modal verbs of obligation: їх значення та приклади вживання 

2.1. Should – значення, приклади та структура речення

2.2. Must – значення, приклади та структура речення

2.3. Have to – значення, приклади та структура речення

3. Must, should, have to в різних часових формах 

4. Вправи на застосування modal verbs of obligation

В англійській мові можна зустріти досить незвичні речення, які не мають ні допоміжних дієслів, ні закінчень, що вказують на час. В такому випадку важко зрозуміти, який з часів англійської мови вживається, однак у згаданих реченнях це й не так важливо. Адже швидше за все ви зустрілися з так званими modal verbs. Що це таке, та навіщо вони потрібні – розберемо на зрозумілих прикладах. 


Що таке модальні дієслова: особливості їх використання
 

Modal verbs (модальні дієслова) – це особлива група дієслів, що мають на меті вираження вірогідності, обов’язку, можливості, бажання, дозволу тощо. Вживання таких дієслів можливе тільки в парі з іншими основними дієсловами, адже модальні виражають не дію, а ставлення мовця до неї. Зазвичай мова йде про демонстрацію – це вияв необхідності, наміру, можливості або здатності мовця до певної дії. 

Як вже згадувалося раніше, в англійській мові існує велика кількість груп модальних дієслів, які виконують різні функції. У цій статті ми розглянемо найбільш вживану групу – modal verbs of obligation. Найбільш популярними дієслова цієї групи є must, should, have to. Саме час розібратися у їх відмінностях! 


Modal verbs of obligation: їх значення та приклади вживання 
 

Виходячи з назви цієї групи, modal verbs of obligation – це модальні дієслова обовʼязку, що виражають правила, заборони, рекомендації чи поради щодо виконання чи невиконання певної дії. Основними дієсловами цієї групи є must, should, have to. Кожне з них має особливе значення, а в деяких випадках це значення навіть буде змінюватися у стверджувальних та заперечних реченнях. 

 

Розвиваємо говоріння англійською мовою (фото)


Should – значення, приклади та структура речення
 

Вивчення modal verbs of obligation слід почати з найпростішого дієслова – should. Згідно з правилами, після всіх модальних дієслів слід вживати основне дієслово у першій формі (V1). Тож структура речення має такий вигляд:

 Підмет + should + V1 

In my opinion, you should apologise. It’s your fault after all. – На мою думку, ти маєш вибачитись. Врешті-решт, це твоя провина. 

Модальне дієслово should (варто, слід) вживається, коли йдеться про пораду, тобто мається на увазі думка людини, згідно з якою варто зробити щось у певний спосіб. Особа, якій дають пораду, може прислухатись до неї або ж проігнорувати, у цьому випадку виконання необовʼязкове. 

У заперечному реченні should зберігає своє значення рекомендації, однак тут додається заперечна частка not:

 Підмет + should not (shouldn’t) + V1 

She thinks, her best friend shouldn’t change his job. – Вона вважає, що її найкращому другу не варто змінювати роботу.

Питальні ж речення виражають прохання про пораду:

 Should + підмет + V1? 

Should I call her now or later? – Мені варто зателефонувати їй зараз чи пізніше ? 


Must – значення, приклади та структура речення
 

Деякі модальні дієслова можуть мати декілька значень. Досить часто ці значення доволі схожі, проте все ж мають низку відмінностей. Зокрема, modal verb of obligation must варто використовувати:

1) для вираження обовʼязку виконання певної дії, при цьому йдеться про ваш погляд на ситуацію, тобто, на вашу думку, вам варто вчинити в певний спосіб:

 • I must study English. – Я маю/повинна вчити англійську мову.

 • I just do regular medical check-ups. – Я маю/повинен регулярно перевіряти стан свого здоровʼя. 

2) при висловленні емоційної поради:

 • This film is fantastic! You must watch it! – Цей фільм неймовірний! Ти маєш його подивитись!

 • I don’t think that you’re right. You must discuss the problem with your parents. – Я не думаю, що ти маєш рацію. Ти повинна обговорити цю проблему з батьками. 

Тож загальна структура речення з must виглядає так: 

 Підмет + must + V1 

При утворенні ж заперечного речення варто додати частку not. Проте слід звернути увагу, що у негативній формі must not (mustn’t) змінює свою функцію та виражає заборону:

 Підмет + must not (mustn’t) + V1 

 • You mustn’t smoke here. – Тут не можна палити (це заборонено).

 • You mustn’t speak loudly in the library. – У бібліотеці заборонено гучно розмовляти. 

В питальних реченнях must зустрічається не дуже часто, проте формування питання все ж можливе. При цьому таке питання не потребує відповіді, бо воно виражає невдоволення ситуацією й відверто акцентує увагу на цьому:

 Must + підмет + V1? 

 • Must you be so rude with our mother? – Обовʼязково бути таким грубим зі своєю мамою?


Have to – значення, приклади та структура речення
 

Й останнє з основних modal verbs of obligation – have to. Особливістю цього дієслова є те, що воно не є «повноцінним модальним». Have to – це semi-modal verb або напівмодальне дієслово. Це означає, що воно має певні відмінності від загальних правил модальних дієслів в англійській мові. Так, воно змінюється у часі й особі, а після have варто вживати дієслово у формі інфінітиву – to V. Загальна формула вживання цього modal verb of obligation: 

 Підмет (he, she, it) + has to + V1 
 Підмет (I, you, we, they) + have to + V1 

 • She has to wear uniform at school. – Вона повинна носити шкільну форму у школі. 

 • People have to get the drivers licence to drive a car. – Люди мають отримати водійське посвідчення, щоб керувати автомобілем. 

Використання цього модального дієслова вказує на те, що особа змушена щось робити, їй доводиться. Тобто на відміну від must, тут є вже не особисте рішення, а загальне правило чи воля іншої людини:

 • They have to pay for the tickets to the concert. – Вони мають (змушені) заплатити за квитки на концерт

Використання цього дієслова у заперечному реченні, змінює його значення – у такому випадку йдеться вже про відсутність обовʼязку щось робити (НЕ заборона). У теперішньому часі заперечне речення виглядає так:

 Підмет (he, she, it) + doesn’t have to + V1 
 Підмет (I, you, we, they) + don’t have to + V1 

 • You don’t have to use public transport, because you can use your car. – Тобі не обовʼязково використовувати громадський транспорт, адже ти маєш машину. 

 • She doesn’t have to wear the uniform. There is no dress code. – Їй не потрібно носити уніформу, адже тут нема дрес-коду. 

Питальна форма have to виражає запитання щодо обовʼязковості певної дії:

 Does + підмет (he, she, it) + have to + V1? 
 Do + підмет (I, you, we, they) + have to + V1? 

 • Do I have to do this task today? – Чи маю я зробити це завдання сьогодні? 

 • Does Chris have to wake up at 6 am to avoid being late for work? – Чи має Кріс прокидатись о 6 ранку, аби не запізнитись на роботу? (Тобто це не його бажання, він би ще з радістю поспав, але він вимушений прокинутись раніше) 


Must, should, have to в різних часових формах 
 

Повторимось, що більшість модальних дієслів не змінюється в часі чи особі, проте як же вразити усі ці функції у минулому чи майбутньому? Тут на допомогу прийдуть слова-замінники, що мають те ж саме значення, однак їх вживання можливе у різних часових формах. 

Present Simple

Past Simple 

Future Simple 

Should / shouldn’t 

– 

Must / mustn’t 

Had to / was / were not allowed to V

I had to finish all my tasks before weekends last week. – Я мала закінчити всі свої завдання минулого тижня до вихідних.

I wasn’t allowed to leave the house after 9 pm when I was a child. – Мені не не дозволяли виходити з будинку після 9 вечора, коли я був дитиною. 

Will have to / will not (won’t) be allowed to V

I will have to leave if you continue arguing with me. – Я буду вимушений піти, якщо ти продовжиш сваритись зі мною. 

I won’t be allowed to leave the course till I finish it. – Мені не дозволять залишити курс, доки я його не закінчу.

Have to / don’t (doesn’t) have to

Had to / didn’t have to 

I had to wake up early to catch the bus. – Мені доводилось прокидатись рано, аби встигнути на автобус. 

She didn’t have to check my profile every day. – Їй не потрібно було щодня перевіряти свій профіль (але вона могла, якби захотіла).

Will have to / will not (won’t) have to

He will have to work hard to pass all exams. – Йому доведеться старанно вчитись, щоб скласти всі іспити. 

My sister won’t have to choose the university. She’ll take a gap year. – Моїй сестрі не доведеться вибирати університет. Вона візьме рік перерви (але це не обовʼязково, вона може обрати, якщо захоче). 

 

Зверніть увагу! Для вираження майбутнього чи минулого обов’язку заміть must використовується had to у тому ж значенні. 


Вправи на застосування modal verbs of obligation
 

Оскільки must, should, have to є основними modal verbs of obligation, то варто приділити значну увагу їх вивченню та практиці. У певних випадках їх значення можуть бути досить схожими, тому рекомендуємо практикувати їх використання у мовленні задля більш глибоко розуміння їх функцій. Виконайте пару вправ для практики, які допоможуть вам швидше опанувати нову граматику. 

Завдання 1
Заповніть пропуски, використовуючи modal verbs of obligation (must, should, have to) відповідно до сенсу речення. Щоб побачити правильну відповідь, клікніть на речення.

You ___ wear a seatbelt when driving a car.

have to

Students ___ complete their homework before class tomorrow.

have to

I ___ study hard if I want to pass the exam.

must

Employees ___ arrive on time for the meeting.

have to

He ___ call his parents to let them know he'll be late.

should

We ___ recycle our waste to protect the environment.

must

You ___ double-check your work to avoid mistakes.

should

Jane ___ apologize for her mistake.

must / should

They ___ submit their applications by the deadline.

have to

We ___ be respectful to our elders.

must / should

 

Нові курси від Yappi Corporate (банер)

 

Завдання 2
Заповніть пропуски, використовуючи must, should, have to відповідно до сенсу речення у заперечній чи питальній формах. Зверніть увагу на часову форму речення. Аби перевірити себе, натисніть на відповідне речення.

___ (you) finish your homework before watching TV?

Do you have to

We ___ check the lock before leaving the house.

Must

___ (employees) attend the training session tomorrow?

Will employees have to / Do employees have to (*more common option)

She ___ stay up late if she wants to wake up early tomorrow.

Shouldn’t / mustn’t

___ (I) bring anything to the dinner tonight?

Should

You ___ leave your dirty dishes in the sink overnight.

Shouldn’t / mustn’t

___ (they) study for the exam together last winter?

Did they have to

He ___ eat too much junk food if he wants to stay healthy.

Shouldn’t

___ (we) take the bus or walk to the station?

Should

They ___ park in the reserved parking spot without permission.

Mustn't