Ділова англійська мова – специфіка вивчення

Глобалізація продовжує змінювати цілі індустрії та ринки, тож вивчення іноземних мов стало життєво необхідною навичкою для професіоналів, які прагнуть досягти успіху на міжнародній арені. Ділова англійська мова відкриває нові кар'єрні можливості та допомагає орієнтуватися у складнощах і нюансах взаємодії з партнерами та клієнтами з усього світу.


Зміст

1. Специфіка ділової англійської мови

2. Лексика для роботи

3. Особливості граматики ділової англійської мови


 

Особливості професійної лексики

Іноземна мова для роботи охоплює вивчення професійної лексики та правил бізнес-комунікації


Специфіка ділової англійської мови
 

Вивчення іноземної для бізнесу передбачає набуття таких навичок і словникового запасу, які адаптовані до вимог тієї чи іншої професійної сфери. Ділова англійська мова виходить за рамки базової програми. Під час навчання ви зосереджуєтесь на комунікативних стратегіях, необхідних для проведення переговорів і презентацій, налагодження контактів і професійного листування. Розглянемо ключові аспекти, які відрізняють ділову англійську мову від загальної.

 • Мовні навички

Усі чотири скіли – аудіювання, говоріння, читання та письмо – розвиваються в робочому контексті. Це означає, що ви практикуєте аудіювання та говоріння, до прикладу, беручи участь в імпровізований робочій зустрічі, а читання та письмо – під час ведення тренувального імейл-листування. Тобто всі навички для опанування ділової англійської мови відточуються на реальних і конкретних прикладах робочих ситуацій.

Значна увага приділяється розвитку письма для ведення ділової кореспонденції, написання звітів, електронних листів та здійснення інших видів письмової комунікації. Це передбачає ознайомлення з відповідним тоном і стилем письма, структурою для різних типів документів.

Не менш важлива усна комунікація, тож під час курсів ділової англійської мови ви будете вчитися спілкуватися в професійному середовищі. Ви будете розвивати активне слухання, вчитися отримувати й надавати зворотний зв'язок, модерувати зустрічі та проводити презентації, брати участь у дискусіях, аргументувати й відстоювати свою точку зору.

 • Словниковий запас

Ділова англійська мова включає в себе широкий спектр лексики, пов'язаної з бізнесом загалом, а також окремими професійними галузями. Це терміни, абревіатури, слова та фрази, які використовуються в таких сферах як фінанси, маркетинг, управління персоналом, продажі, міжнародна торгівля, IT тощо. Окрім цього, вивчається і загальна лексика, що відповідає рівню студента курсів іноземної, адже це працює лише в комплексі.

 • Граматика та синтаксис

Впевнене та правильне використання граматики має вирішальне значення в діловій англійській мові. Чітке та лаконічне спілкування високо цінується в світі бізнесу, а володіння правилами граматики та структури речень гарантує, що ваші повідомлення будуть передані та сприйняті точно, без хибного контексту.

 • Культурна обізнаність

Розуміння культурних нюансів різних країн – надважливо в міжнародному бізнесі. На курсах ділової англійської мови ви ознайомитесь із неписаними правилами ведення справ в інших державах, а також дізнаєтесь про стилі ведення переговорів та невербальну комунікацію. 

 • Робочий етикет

І, звісно, для ефективної співпраці з іноземними колегами вам необхідні будуть знання професійного етикету ділової англійської мови та норм поведінки в різних бізнес-середовищах. Це вивчення нюансів дрес-коду, протоколів зустрічей, онлайн-етикету в різних країнах і культурах.

Якщо на заняттях із загальної іноземної ви вчите той матеріал, який знадобиться вам у різних життєвих ситуаціях, то ділова англійська мова зосереджена на отримання знань і відточення навичок, необхідних для роботи. Ви навчитеся орієнтуватися в складних бізнес-сценаріях і досягати поставлених цілей.

 

Вивчаємо мову, адаптовану до вимог професійної сфери

Опановувати ділову англійську мову радимо на професійних курсах
 

Повернімось до мовних навичок, які ви будете відпрацьовувати на курсах ділової англійської мови. У цій таблиці ми хочемо пояснити, чому їм приділяється рівноцінна увага та як ці вміння допоможуть у роботі.

Аудіювання

Активне слухання

Робоче спілкування вимагає навичок активного слухання для точного сприйняття та розуміння інформації з першого разу.

Окрім розвитку сприйняття ділової англійської мови на слух, ви будете вчитися звертати увагу на вербальні та невербальні сигнали, практикувати ефективні стратегії слухання – узагальнення, уточнення, запитання.

Ведення нотаток

Ведення стислих і впорядкованих нотаток під час зустрічей, презентацій чи телефонних розмов допомагає зафіксувати важливі деталі, тож ви навчитесь занотовувати почуту інформацію у вигляді тез.

Говоріння

Чітка артикуляція

Щоб ефективно передавати ідеї та думки, давати інструкції та презентувати свою компанію, вам необхідно вміти чітко говорити.

На заняттях із ділової англійської мови ви будете звертати увагу на вимову, інтонацію та артикуляцію.

Навички презентації

Розвиток навичок презентації передбачає структурування змісту вашої доповіді, ефективне використання конструкцій, притаманних англійському діловому мовленню, вміння розставляти акценти, влучно відповідати на запитання.

Переговори та вміння переконувати

Ви на практиці будете вчитись відстоювати свою позицію, працювати з запереченнями, змінювати тему дискусії та знаходити взаємовигідні рішення зі співрозмовником, використовуючи ділову англійську мову.

Читання

Сканування тексту

Коли ви працюєте з великими обсягами документів, важливо вміти сканувати текст – швидко знаходити потрібну інформацію і виділяти ключові деталі написаного.

Розуміння та інтерпретація

Аби не помилитися, підписуючи певний договір чи інший документ, важливо точно розуміти й правильно інтерпретувати написане.

Для цього потрібно добре знати лексику ділової англійської мови, а також інтерпретувати інформацію відповідно до контексту, в якому ви працюєте. 

Письмо

Ділове листування, комерційні пропозиції та презентації

Ці види робочих текстів мають свою структуру та правила написання, з якими ви ознайомитесь на курсах. Окрім цього, ви будете вчитися стисло й точно передавати інформацію.

Офіційно-діловий стиль письма

На курсах ділової англійської мови ви опануєте офіційний стиль письма, який знадобиться в роботі, та навчитеся доречно використовувати відповідні лексичні конструкції.

 

Розвиток цих ключових скілів дозволяє ефективно розуміти співрозмовника, висловлювати свою думку та ідеї, обмінюватися інформацією. Регулярно вправляючись, ви навчитеся орієнтуватись у складному бізнес-середовищі, будувати нові робочі відносини та досягати успіху в кар'єрі загалом.


Лексика для роботи
 

Оскільки для професійного спілкування необхідний специфічний словниковий запас, лексика ділової англійської мови різна для окремих професійних галузей. На курсах вона подається за темами, присвяченими різним видам діяльності. Нижче ми наведемо приклади фраз і слів, які використовуються в різних робочих ситуаціях.

 • Фрази для презентацій

Разом із самими лексичними одиницями ви також вчите структуру презентацій. Тож подивимось на її основні складові та слова, які доречно використовувати в тій чи іншій частині вашого виступу. 

Складові презентації

Фрази ділової англійської мови

Переклад українською

Introduction – вступ

Thank you for joining us today

Дякую, що долучилися до нас сьогодні

Today, I will be presenting…

Сьогодні я презентую...

Opening the presentation – відкриття презентації

The purpose of this presentation is...

Метою цієї презентації є...

The focus of today's presentation will be on...

Сьогоднішня презентація буде присвячена/ сфокусована на...

Transitioning between sections – перехід між частинами презентації

Now, let's move on to...

Тепер перейдемо до...

Let's shift gears and talk about...

Давайте переключимось і поговоримо про...

Before we proceed, let's consider...

Перш ніж ми продовжимо, давайте розглянемо...

Presenting data and statistics – представлення даних і статистики

According to the data/ graph/ chart...

Згідно з даними/ графіком/ діаграмою...

The figures/ statistics show that...

Цифри/ статистика демонструють, що...

Presenting visuals – представлення візуального ряду

As you can see on the screen...

Як ви можете побачити на екрані...

This visual representation illustrates...

Ця візуальна репрезентація ілюструє...

Emphasizing key points – підкреслення ключових моментів

It's important to highlight that...

Важливо підкреслити, що...

The crucial factor to remember is...

Важливо пам'ятати, що головним фактором є...

Providing examples – наведення прикладів

To illustrate this point...

Щоб проілюструвати цю тезу/ думку...

For instance...

Наприклад…

Consider the case of...

Розглянемо випадок...

Summarizing and concluding – висновки

To wrap up/ In conclusion...

Підсумовуючи/ На завершення...

To recap what we've discussed...

Згадуючи, про що ми говорили...

In summary/ To summarize...

Підбиваючи підсумки…

Closing the presentation – завершення презентації

I appreciate your time and participation

Дякую за ваш час та участь

If you have any questions, I'll be happy to answer them

Якщо у вас виникли питання, я буду радий(а) відповісти на них

 

Банер Yappi Corporate

 

 • Корисні конструкції для листування

Листи в діловій англійській мові також мають сталу структуру й тон, яких важливо дотримуватись. А ще робочі листи можуть бути різними за своєю метою. Розглянемо лексику, яка використовується в різних випадках.

Мета робочого листа

Фрази ділової англійської мови

Переклад українською

Requesting information – запит на отримання інформації

I would appreciate it if you could provide me with...

Буду вдячний(а), якщо ви надасте мені...

Could you please send me more details about...

Чи не могли б ви надіслати мені більш детальну інформацію про…

I am writing to request clarification on...

Звертаюся з проханням надати роз'яснення щодо…

Scheduling and arranging – планування та організація

I would like to schedule a meeting on [date/ time]

Я хотів(ла) би запланувати зустріч на [дата/ час]

Are you available to meet on [date/ time]?

Чи можете ви зустрітися в [дата/ час]?

Apologizing and rescheduling – вибачення та перенесення термінів зустрічі

Unfortunately, I need to reschedule our meeting due to...

На жаль, я змушений(а) перенести нашу зустріч через...

I apologize for any inconvenience caused

Прошу вибачення за завдані незручності

Confirming and accepting – підтвердження та прийняття

Thank you for the invitation, I am pleased to accept it

Дякую за запрошення, я з радістю його приймаю

I would like to confirm my attendance at the [event/ meeting]

Я хотів(ла) би підтвердити свою участь у [події/ зустрічі]

I confirm that I have received the [document/ information]

Я підтверджую, що отримав(ла) [документ/ інформацію]

Offering assistance – пропозиція допомоги

If you need any further assistance, please let me know

Якщо вам потрібна додаткова допомога, будь ласка, дайте мені знати

Please feel free to reach out if you require any additional information

Будь ласка, не соромтеся звертатися, якщо вам потрібна додаткова інформація

 

 • Словник ділової англійської мови для онлайн-зустрічей

Сьогодні в кожній компанії частина робочих зустрічей, якщо не всі, проводяться онлайн. Для такого формату мітингів уже встигли сформуватися добірки фраз, які вживаються англійською в діловому мовленні та точно стануть у пригоді.

Фрази для онлайн-мітингів

Переклад українською

Thank you for joining us today

Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні

Can everyone hear me clearly?

Чи всі добре чують мене?

Are you able to see my screen?

Ви бачите мій екран?

If you're experiencing any audio or video issues, please let me know

Якщо у вас виникли проблеми зі звуком або відео, будь ласка, повідомте мене про це

For those who may not know each other, let's briefly introduce ourselves

Для тих, хто не знає одне одного, давайте коротко представимось

We have several items to cover during this Zoom meeting

Під час цієї Zoom-зустрічі ми обговоримо кілька питань

We have limited time, so let's keep our discussion focused

У нас обмежений час, тож давайте сфокусуємось на таких питаннях

Does anyone have any questions or need clarification?

Хтось має запитання чи потребує роз'яснень?

Feel free to share your opinions or raise any concerns

Не соромтеся ділитися своїми думками або висловлювати будь-які занепокоєння

If there are no further questions, we can conclude the meeting

Якщо більше немає запитань, ми можемо завершити зустріч

Thank you all for your active participation in this Zoom meeting, I appreciate your time and contributions

Дякую всім за активну участь у цій Zoom-зустрічі, я ціную ваш час і внесок

 

 • Ідіоми в діловій англійській мові

Оскільки англійські ідіоми не можна перекладати дослівно й вони часом не мають відповідників в інших мовах, краще їх вивчати іноземною через тлумачення та приклади вживання в контексті. Це обов'язкова частина вивчення ділової англійської мови, адже ідіоми там зустрічаються досить часто.

Ідіома

Значення

Приклад вживання в реченні

Get down to business

To start focusing on the main topic or task

Let's get down to business and discuss our sales strategy for the upcoming quarter

Cut corners

To take shortcuts or do something in a less thorough or proper way in order to save time or money

We cannot afford to cut corners when it comes to quality control

In the black

To be profitable or financially successful

Thanks to our cost-cutting measures, we are finally back in the black

Hit the ground running

To start a new project or job quickly and energetically, without wasting time

Our new team member is experienced and ready to hit the ground running on her first day

Play hardball

To be aggressive or tough in negotiations or business dealings

The competitor is playing hardball, so we need to be prepared for tough negotiations

 

Особливості граматики ділової англійської мови
 

Говорячи про граматику ділової англійської мови, можемо виділити пару особливостей.

 1. Більш ввічливі форми запитань і прохань, ніж у повсякденному спілкуванні, використання модальних дієслів can, could, would, may:

 • Can you clarify the terms and conditions of the service agreement? – Чи можете ви роз'яснити умови договору про надання послуг?

 • Could you outline the steps involved in the hiring process? – Чи могли б ви окреслити етапи процесу найму на роботу?

 • Would it be possible to extend the deadline for this task? – Чи можна продовжити термін виконання цього завдання?

 • May we schedule a meeting to discuss the proposed budget? – Чи можемо ми запланувати зустріч, щоб обговорити запропонований бюджет?

 1. Вживання наказового способу, властивого діловому різновиду англійської, а також модальних дієслів must і have to, коли йдеться про розподіл обов'язків між вашими колегами та підлеглими.

 • Analyze the customer feedback and propose improvements to the product. – Проаналізуйте відгуки клієнтів та запропонуйте покращення для продукту.

 • Employees must follow the company's code of conduct at all times. – Співробітники повинні завжди дотримуватися кодексу поведінки (етики) компанії.

 • You have to submit your expense report by the end of the week. – Ви повинні подати звіт про витрати до кінця тижня.

Глобально ж граматичні правила однакові для всіх видів англійської, відрізнятися можуть лише обсяги та причини їх вивчення. Так, наприклад, якщо ви вчите розмовну іноземну для туристичної поїздки, необхідна граматична база, але всі нюанси знати зовсім не обов'язково. У разі ж вивчення ділової англійської мови важливість досконалого знання граматики та синтаксису неможливо переоцінити, від цього залежить ваша репутація та робота взагалі.

 

Особливості англійської граматики для роботи

Знання всіх нюансів ділової англійської мови забезпечить успіх у роботі
 

Ефективна комунікація на роботі досягається завдяки точній, стислій і переконливій передачі інформації. А впевнене знання граматики дає вам змогу донести своє повідомлення з точністю і гарантує, що ваші ідеї будуть представлені та зрозумілі правильно. У бізнесі двозначність або непорозуміння можуть мати серйозні наслідки. 

Англійська мова в діловому письмовому спілкуванні, наприклад, в електронних листах, звітах і комерційних пропозиціях, вимагає точного використання граматики й синтаксису. Це не лише забезпечує правильність вашого меседжу, а й підкреслює ваш професіоналізм, компетентність і досвід.

Пам'ятайте, що в професійному середовищі здатність чітко та правильно формулювати свої думки демонструє вашу впевненість і авторитетність у тій чи іншій темі. Це формує враження не лише про ваш особистий бренд, а й про компанію, яку ви представляєте, та навіть вашу галузь у бізнесі в цілому. Тому приділяйте увагу всім мовним нюансам і шліфуйте свою ділову англійську мову, не зупиняючись на певному рівні й обсязі вивченого матеріалу.

Вам можуть сподобатись
Інструкція: як вибрати корпоративну школу англійської мови?
Читати